"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-28

Nya samhällsutmaningar kräver etnologiska kompetenser

NYHET I höst startar ett nytt kandidatprogram med fokus på etnologi vid Umeå universitet: Etnologprogrammet - det enda i sitt slag i Sverige.

I dagens alltmer mångfacetterade samhälle är det både svårt och viktigt att kunna förstå och undersöka olika samhällsfenomen och sociala utmaningar. Därför har också behovet av personer som har rätt kompetens att analysera dessa fenomen ökat. Samhället behöver fler personer som kan främja förståelse och kommunikation mellan människor och grupper!

Programmet passar dig som är intresserad av att förstå människors erfarenheter, upplevelser och värderingar utifrån deras vardag

Till hösten 2024 startar det nya Etnologprogrammet. Det är ett treårigt program som erbjuder en bred utbildning med fokus på aktuella frågor och samhällsutmaningar som jämställdhet, lika villkor, klimatförändringar, mobilitet och digitala vardagsliv.

Jenny Lönnroth och Katarzyna Wolanik Boström är två av lärarna på programmet som också varit med och arbetat fram innehållet.

- Är du nyfiken på din omvärld, på varför människor gör som de gör och vad som gör att samhället förändras över tid - då ska du söka till Etnologprogrammet, säger Jenny Lönnroth.

- Programmet passar dig som är intresserad av att förstå människors erfarenheter, upplevelser och värderingar utifrån deras vardag, berättar Katarzyna Wolanik Boström. Du får intervjua, observera och arbeta med kulturhistoriska metoder.

Programmet erbjuder teoretiska och analytiska kompetenser som är användbara inom många olika samhällsområden. Under tre års tid får studenter en unik möjlighet att studera och analysera människors kultur, traditioner, vardagsliv och samhällen och därigenom redskap för att förstå och tolka olika aspekter av mänskligt beteende och samhällsliv.

Etnologer kan arbeta inom myndigheter, kommuner, regioner, museer, arkiv, företag och bildningsförbund. Ofta hittar vi etnologer i roller som innebär konkret arbete med olika samhällsutmaningar: hållbarhet, normkritik, inkludering, jämställdhet, mångkultur eller historiebruk. Tidigare studenter i etnologi och kulturanalys arbetar idag till exempel som projektledare, utredare, handläggare, konsulter och egenföretagare. Genom fördjupningsarbeten och praktik har du som student stora möjligheter att forma din utbildning utifrån dina personliga mål och intressen.

Mer information

Forskning inom etnologi

Läs mer om vår forskning inom etnologi

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Välkommen till Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Kontakt

Jenny Lönnroth

Jenny Lönnroth
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 38

Katarzyna Wolanik Boström

Katarzyna Wolanik Boström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 02