"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Etnologprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Vill du förstå varför människor gör som de gör i sin vardag och undersöka det som ofta tas för givet? Etnologprogrammet passar dig som vill ta dig an aktuella samhällsfenomen och utmaningar utifrån människors förutsättningar. Du får både praktiska och teoretiska redskap som förbereder dig för en bred arbetsmarknad där du kan jobba med frågor som rör människor, kultur och samhälle inom exempelvis myndigheter, kulturarvssektorn och civilsamhället.

Under utbildningen

Etnologprogrammet är en treårig utbildning med kulturella perspektiv på samhällsfenomen och -utmaningar som jämställdhet, lika villkor, klimatförändringar, mobilitet, social och kulturell hållbarhet, identitet, och maktpositioner. Programmet lägger fokus på normer, värderingar och erfarenheter som formar individers och gruppers vardag och livsvillkor ur både samtida och kulturhistoriska perspektiv. Programmet ger den studerande breda humanistiska och fördjupade etnologiska nyckelkompetenser. Utbildningen ger förberedelse till både arbetsliv inom olika arbetsmarknadssektorer och till studier på avancerad nivå.

År 1, Termin 1-2

Under första året ges en introduktion till ämnets olika forskningsområden, analytiska perspektiv och etnografiska metoder.

År 2, Termin 3-4

Andra året är ett profileringsår där fokus läggs på etnologiska kompetenser i olika arbetslivssektorer samt etnologisk fördjupning med särskilt fokus på social och kulturell hållbarhet. Det finns möjlighet att efter individuell prövning tillgodogöra sig termin 4 genom utlandsstudier inom relevant område.

År 3, Termin 5-6

På tredje året genomförs ett obligatoriskt examensarbete. Utbildningen avslutas med en profileringstermin där studenterna fördjupar sig i projektledning samt genomför praktik inom egenvald verksamhet. Därtill sammanställs och presenteras den kompetensportfölj studenten påbörjat under utbildningens första år.

Varierad undervisning

Undervisningen består av bland annat föreläsningar, seminarier, metodologiska och praktiska övningar, studiebesök, samt skriftliga och muntliga examinationer i grupp och individuellt.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på̊ alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

 

Programöversikt

År 1

Termin 1: Etnologi A, 30 hp

Termin 2: Etnologi B, 30 hp

År 2

Termin 3: Etnologer i samhället, 30 hp

Termin 4: Etnologisk och kulturanalytisk fördjupning, 30 hp

År 3

Termin 5: Etnologi C, 30 hp

Termin 6: Tillämpning av etnologiska kompetenser i arbetslivet, 30 hp
 

Efter utbildningen

Efter att ha läst Etnologprogrammet kan du arbeta i olika slags verksamheter. Etnologer kan till exempel arbeta inom myndigheter, kommuner, regioner, museer, arkiv, företag och bildningsförbund. Ofta i roller som innebär konkret arbete med exempelvis samhällsutmaningar, hållbarhet, normkritik, inkludering, jämställdhet, mångkultur eller historiebruk. Flera alumner i etnologi och kulturanalys arbetar som projektledare, utredare, handläggare eller egenföretagare. Genom fördjupningsarbeten och praktik har du möjlighet att forma din utbildning utifrån dina mål och intressen.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida).  Examen utfärdas i huvudområdet etnologi .

Anmälan och behörighet

Etnologprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

22 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1144

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Matilda Marshall, Studieadministratör