"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-31 Uppdaterad: 2023-09-19, 08:39

Nyrenoverat fartyg med dubbelt miljöuppdrag visas upp

NYHET Året runt görs mätningar i Bottniska viken för att hålla koll på hur havet mår. Ombord på Kustbevakningen kombinerade miljöskydds- och forskningsfartyg KBV 181 arbetar kemister och biologer från Umeå universitet, sida vid sida med Kustbevakningens besättning. Samarbetet mellan Umeå universitet och Kustbevakningen är ett unikt sätt att lösa forskningens och miljöövervakningens behov. Den 6 juni visas det nyrenoverade fartyget upp vid öppet hus i Umeå hamn.

Text: Kristina Viklund

Fartyget KBV 181 används både som forskningsfartyg och miljöskyddsfartyg. Forskargrupper erbjuds möjligheten att antingen använda fartyget för egna expeditioner eller att följa med på någon av de reguljära patruller som genomförs inom Kustbevakningens miljöövervakning. Umeå universitets verksamhet går utmärkt att kombinera med Kustbevakningens ordinarie uppdrag, som bland annat är att stoppa och bekämpa utsläpp av olja och andra farliga ämnen till sjöss.

– Vi har ett gemensamt intresse av att arbeta för en god havsmiljö i Östersjön, säger Cecilia Hennig, stationschef vid Kustbevakningen i Umeå.

Under 2021 har fartyget KBV 181 renoverats. Det är nu ännu bättre anpassat för att kunna kombinera Kustbevakningens olika uppdrag med behovet av en effektiv plattform för havsforskning. Nya laboratorier för biologiska och kemiska analyser har byggts ombord, och provtagningarna underlättas numera av möjligheten att använda avancerad provtagningsutrustning.

– Den information vi tar fram om havsmiljön används bland annat nationellt för att kunna bedöma om Sverige uppnår sina miljömål. Det är därför av största vikt att provtagningar och analyser kan göras på ett standardiserat och tillförlitligt sätt. Dessutom är naturligtvis en god arbetsmiljö ombord mycket viktig. Alla dessa faktorer har förbättrats i och med renoveringen av fartyget, säger Siv Huseby, miljöanalytiker vid Umeå universitet.

Öppet hus 6 juni
Den 6 juni håller fartyget öppet hus för allmänheten i Umeå hamn, Holmsund. Under dagen kommer både Kustbevakningens och Umeå universitets verksamhet att presenteras. Korta föredrag om havsmiljöns tillstånd kommer att hållas av experter från Umeå universitet, och utrustning för såväl provtagning som oljeuppsamling kommer att visas.

På grund av säkerhetsläget i landet kommer endast delar av fartyget att hållas öppet för visning.

Läs mer om evenemanget 6 juni

 

För mer information, kontakta gärna:

Kristina Viklund
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 73