"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-28

Nytt anslag till DEMSCORE från Vetenskapsrådet

NYHET Institutionens forskningsprofil med inriktning för studier av representativ demokrati, REPDEM, har fått ett anslag inom VRs satsning på att bygga infrastrukturer. Detta ingår i den nationella infrastrukturen DEMSCORE (Democracy, Environment, Migration, Social policy, Conflict) rör finansiering för att säkra de databaser som förser DEMSCORE med data.

Text: Linnéa Eriksson Östberg

DESMSCORE har beviljats 51 miljoner över tre år (2022-2024). REPDEM har inom detta en budget från VR på 3,7 miljoner över samma period. Umeå universitet stödjer satsningen i Umeå med motsvarande belopp.

Att institutionens forskare finns med i detta sammanhang är oerhört viktigt och värdefullt! Det handlar inte enbart om finansiering, utan också att vara en del av den nationella och internationella toppforskning som detta innebär. 

Säger Magnus Blomgren, prefekt vid Statsvetenskapliga institutionen

DEMSCORE består av olika moduler. Modul 1-6 handlar om samarbete och gemensam utveckling. Modul 7 Varieties of Democracy (V-Dem är: en infrastruktur som genererar världens största datamängd gällande demokrati, mänskliga rättigheter, media, och civilsamhälle; Modul 8 Quality of Government (QoG): en världsledande databas om samhällsstyrningens orsaker och verkan; Modul 9 Uppsala Conflict Data Program/ViEWS (UC DP/ViEWS): en infrastruktur som förser hela världen med den mest omfattande och betrodda databasen gällande väpnade konflikter; Modul 10 Comparative Policy Labratory (C OMPLAB): världsledande databaser om social-, miljö, och migrationsprogram/åtgärder; Modul 11 Representative Democracy (REPDEM): flera databaser gällande regeringsbildning, koalitioner, och andra faktorer på nationell nivå inom Europa/OECD; samt Modul 12 Historical Data (H-DATA) vilken verkar på tvärs av moduler 7-11 för att generera långa tidsserier bakåt i tiden.

Du kan läsa mer om REPDEM profilen här

Projektledarna

Johan Hellström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 91