"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-20

Nytt hus blir en knutpunkt mitt på Campus Umeå

NYHET Ett hus beläget på huvudcampus kommer i samarbete med Akademiska hus uppföras för att inrymma bland annat tentamenssalar. En satsning som även kommer möjliggöra förutsättningar för ett effektivt lokalutnyttjande mellan verksamheter och en tryggare tentamensmiljö för studenter.

Text: Alexandra Haglund

Den 14 december togs beslutet att Umeå universitet ska teckna hyresavtal med Akademiska hus för att tillsammans påbörja ett husbygge på Campus. Det nya huset kommer placeras på kullen bakom Aula Nordica och kommer i huvudsak inrymma lokaler för examinationsskrivningar, men även ge plats åt delningsytor, kontor och kafé.

– Tentamen är en betydelsefull del av studentlivet och med det nya huset vill vi skapa förutsättningar för att studenterna ska lyckas med sin tentamen. Vi hoppas genom att lägga tentamenssalarna mer campusnära kunna ge studenterna en tryggare miljö och därmed kunna bidra till att minska stressen som följer med tentamensskrivningen, säger Joakim Hallstig, enhetschef vid Universitetsservice.

I och med Rikshems uppsägning av lokalerna på Östra paviljongen blev behovet av nya tentamenslokaler påtagligt och tvingande. En utredning har därför genomförts för att undersöka möjligheterna att flytta in verksamheten på huvudcampus. En viktig grund har varit att hitta en balans i lokaloptimering kontra bemanningsbehov samt att möta utvecklingen inom digital salstentamen.

– En viktig fråga i bygget handlar om att kunna använda lokalerna till andra verksamheter under de perioder då behovet av tentamenslokaler är lågt. Vi vill öka nyttjandegraden av lokalerna och därmed minska vår klimatpåverkan. Lokalerna kommer därför möjliggöra flexibilitet och kommer även kunna användas för undervisning, konferenser och möten, säger Richard Olsson, fastighetschef vid Umeå universitet.


Det nya huset, som i processen benämns som Hus K, kommer bestå av fem våningar med två fysiska förbindelser till Naturvetarhuset och Universum. Bygget planeras börja i augusti 2022 och beräknas stå färdigt under våren 2024.

Hus K kopplas samman med Universum, Aula Nordica och Naturvetarhuset och stärker Campus Umeås fysiska identitet. Den 8 000 kvadratmeter stora byggnaden kommer att omfatta fem våningsplan och innehålla lokaler för undervisning, kontor, studieplatser och café. I Hus K skapas också olika tentamenssalar med plats för upp till 540 personer, vilket innebär att Umeå universitet för första gången kan samla alla sina tentamenslokaler på huvudcampus.

Akademiska Hus satsar 272 miljoner kronor på den nya byggnaden.

Vid frågor, kontakta

Richard Olsson
Fastighetschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 28