"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-05-26 Uppdaterad: 2023-05-31, 13:15

Nytt Masterprogram i medicinsk teknik vid Umeå universitet

NYHET Höstterminen 2023 startas Masterprogrammet i Medicinsk teknik upp vid Umeå universitet. Det innebär att Medicinsk teknik blir ett nytt huvudområde, något som är positivt för ämnet. Utbildningen ges av Medicinska fakulteten som stärker den kliniska kopplingen till den tekniska kompetensen.

Text: Heléne Andersson

Diskussionen om att starta upp ett Masterprogram i Umeå med profil mot medicinsk teknik har pågått länge. Nu har man jobbat fram en utbildningsplan, med både obligatoriska kurser, och flera valbara kurser för att ge studenterna en möjlighet att skräddarsy sin utbildning.

Utbildningen tar emot studenter både nationellt och internationellt, och kommer att samläsa vissa kurser med högskoleingenjörer och tekniska fysiker (civilingenjörer). Programmet tar emot cirka 10 studenter, med målsättningen att det om några år ska vara en stabil studentgrupp på 20–30 studenter totalt. Eftersom det är en Masterutbildning blir utbildningen mer riktat mot forskning, ochdet finns också en förhoppning att det ska bidra till en ökad internationalisering med sökande från andra länder inom främst EU.

Även om många som söker har en grundutbildning inom fysik, eller närliggande, ligger Masterprogrammet under Medicinska fakulteten.

– Utbildningen är unik, eftersom den ligger på Medfak. Den stärker den kliniska kopplingen som finns i programmet, eftersom kurserna ges på sjukhuset och inom den kliniska verksamheten och studenterna analyserar medicinska data, förklarar Helena Grip som är programansvarig för utbildningen.

Vid intagningen finns dock ett krav på teknisk bakgrund, vilket gör att kraven på fysik och matte är något högre än vid andra masterinriktningar i Sverige.

Programmets uppbyggnad

Framtagningen av Masterprogrammet kommer av att man sett ett behov av att inte bara ha enstaka kurser, utan kunna erbjuda ett helt program inom medicinsk teknik. Första halvåret innehåller obligatoriska kurser, där alla läser tillsammans för att lära känna gruppen. Första kursen är en medicinsk kurs för att deltagarna ska få en medicinsk orientering eftersom många kommer från en fysikbakgrund.

– Hösterminen består av ett grundpaket inom medicinsk teknik kan man säga, med kurser om sensorer, säkerhet och analys och CE märkning. Det ger en bra introduktion om medicinsk teknik, förklarar Helena Grip.

Under termin två finns möjlighet både till valbara och fria kurser, där studenterna har möjlighet att resa till ett annat land på utbyte. Just nu ser man över samarbete med ett universitet i Rom, och hur ett Erasmusavtal kan komma till stånd. Det är genom Paolo Soda som är gästprofessor på Institutionen för Strålningsvetenskaper som man nu håller på att ta fram det här internationella samarbetet, där studenter i Sverige och Rom kan studera över gränserna.

– Vi tänker att det blir ett mervärde, säger Helena Grip.

Andra året innefattar två obligatoriska kurser, en i biofluidmekanik, och en i avancerad bildbehandling och några valfria kurser. Sista terminen på utbildningen innebär ett examensarbete i medicinsk teknik.

Man kan jobba med något där man verkligen kan känna att man gör nytta

– Det är en spännande utbildning att läsa, särskilt om man läst matte och fysik och vill ha en intressant tillämpning inom teknik och medicin. Man kan jobba med något där man verkligen kan känna att man gör nytta, säger Helena Grip.

En styrka är att sjukhuset och campus har närhet till varandra, och utbildningen är unik också på det sätt att den sker på sjukhuset. Det gör att det kommer att bli en bra studentmiljö att läsa i.

– Programmets profil bygger på de forskningsområden där vi är starka, det är verkligen forskningsbaserat där utbildningen och forskningen går hand i hand, avslutar Helena Grip.

 

Vill du veta mer om programmet? Klicka in på programsidan
Masterprogram i medicinsk teknik

Kontakt

Helena Grip
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 29