"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i medicinsk teknik

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Vill du vara med och utveckla framtidens hälso- och sjukvård? Behovet av avancerad kunskap som löser tekniska problem inom medicinen är stort och kommer öka. Nu kan du bygga på din utbildning inom fysik och ingenjörsvetenskap med spetskunskap inom medicinsk teknik. Du kan efter utbildningen jobba med forskning och utveckling inom industrin, akademin eller sjukvården.

Komplettera med spetskompetens inom biomedicinsk teknik

Programmet ger dig möjlighet att kombinera dina fysik- och teknikkompetenser med spetskompetens inom biomedicinsk teknik. Efter examen kommer du vara aktiv inom hälso- och sjukvården, inom forskning och utveckling i den privata sektorn eller göra karriär inom akademin.

Under utbildningen

Medicinsk teknik är ett multidisciplinärt område som kombinerar tekniska och fysikaliska principer med medicinska vetenskaper i syfte att lösa medicinska problem. Masterprogrammet ger dig bred kunskap inom medicinsk teknik. Programmets profiler relaterar till våra forskningsområden: Medicinsk imaging och signalanalys och Biomekanik.

Läs mer om vår forskning

Kurserna ges i samverkan med Norrlands universitetssjukhus i Umeå, av både engagerade lärare som är internationellt aktiva inom forskningsområdet medicinsk teknik, och av sjukhusingenjörer och sjukhusfysiker.

Fyra teminer

Programmet omfattar fyra terminer och inkluderar ett examensarbete inom huvudområdet medicinsk teknik.

Den första terminen är obligatorisk och ger grundkunskaper inom fysiologi och anatomi parallellt med kurser inom huvudområdet, bland annat medicinska sensorer, säkerhet, prototypframtagning, samt analys av fysiologiska signaler och medicinska bilder.

Under följande två terminer erbjuds du välja från flera valbara kurser. Den sista terminen består av ett självständigt examensarbete inom medicinsk teknik. 

Teori och praktik i kombination

Under dina studier kombinerar du teori och praktik. Föreläsningarna ges av skickliga forskare och yrkesverksamma sjukhusingenjörer och sjukhusfysiker.

Du kommer att utföra praktiska laborationer i sjukhusmiljö och genomföra projektarbete där du arbetar med data från pågående forskning. Du kommer att diskutera relevanta ämnen inom området i seminarieform. I samband med studiebesök på sjukhusets olika avdelningar möter du också yrkesverksamma kliniker.

Två års heltidsstudier

Masterprogrammet omfattar två års heltidsstudier, motsvarande 120 hp, och innehåller 45 hp obligatoriska kurser inom huvudområdet och ett obligatoriskt examensarbete på 30 hp i huvudområdet medicinsk teknik.

Du måste läsa minst 15 hp valbara kurser - det finns ett stort antal att välja bland. Fria kurser (max 22,5 hp) kan godkännas som del av programmet. Behörighetskraven för varje kurs anges i respektive kursplan.

Programöversikt

Termin 1
Alla kurser under termin 1 är obligatoriska:

Biomedicinska sensorer och analys, 7,5 hp
Medicin med medicintekniska applikationer, 7,5 hp
Medicinsk avbildning och analys, 7,5 hp
Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv, 3,5 hp
Medicinteknisk säkerhet och riskhantering, 4 hp

Termin 2
Alla kurser under programmets andra termin är valbara och/eller fria. Denna flexibilitet gör det möjligt för dig att förlägga denna termin på ett annat universitet. Du kan ansöka om Erasmus stipendium från Umeå universitet om du är intresserad av ett sådant utbyte. Vi har ett bra samarbete med det biomedicinska programmet vid Università Campus Bio-Medico di Roma. Exempel på kurser från deras utbud som du kan inkludera i din examen, är Automatic Control (6 ECTS), Bionic Systems and Neuroengineering (6 ECTS), samt Biorobotics (6 ECTS).

De valbara kurserna kan variera från år till år, exempel på kurser anges nedan.

Valbara kurser exempelvis:
Tillämpad digital signalbehandling, 7,5 hp
Beröringsfria mätmetoder, 7,5 hp
Djup maskininlärning med tillämpningar i medicinsk bildanalys, 7,5 hp
Avancerad strömningslära, 7,5 hp

Termin 3
Under tredje termin ges två obligatoriska kurser. Övriga kurser är valbara och/eller fria.

Obligatoriska kurser:
Biofluidmekanik, 7,5 hp
Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7,5 hp

Valbara kurser, exempelvis:
Magnetresonanstomografi och ultraljud, 7,5 hp
Modellering och simulering, 7,5 hp
Multivariat dataanalys, 7,5 hp
Avancerade beräkningsmetoder i flödesdynamik, 7,5 hp

Termin 4
Examensarbete i medicinsk teknik, 30 hp

Efter utbildningen

Utveckla framtidens sjukvård

Med kärnkompetens inom medicinsk teknik och de praktiska kunskaper programmet ger dig, kommer du att ha stora möjligheter att arbeta inom flera olika områden efter din utbildning.

Du kan leda projekt och lösa olika typer av problem, som att analysera medicinska data och medicinska bilder för att bättre förstå sjukdomar och fysiologiska principer eller för att analysera rehabiliteringseffekter. Du kan konstruera mätsystem med hänsyn till krav på hållbarhet och patientsäkerhet. Du kan arbeta i multidisciplinära team och adressera medicinska frågeställningar ur ett medicintekniskt  perspektiv.

Efter examen kan du ha olika yrkesroller, bland annat:

  • Sjukhusingenjör
  • Forskare
  • Konsult
  • Entreprenör
  • Produktutvecklare
  • Projektledare

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en medicine masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Examen utfärdas i huvudområdet medicinsk teknik.

Anmälan och behörighet

Masterprogram i medicinsk teknik, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 hp inom ett av huvudområdena matematik, fysik, datavetenskap, elektronik, eller motsvarande. Minst 30 hp matematik inklusive linjär algebra, flervariabelanalys, differentialekvationer, och vektoranalys, eller motsvarande. Minst 30 hp fysik inklusive mekanik, vågfysik, termodynamik, elektromagnetism, samt kvantfysik, eller motsvarande. Minst 7,5 hp inom Datavetenskap. Minst 7,5 hp inom elektronik eller fysikalisk mätteknik. Minst 7,5 hp inom statistik, samt engelska 6/B.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P3072

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Antal platser

30 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 hp inom ett av huvudområdena matematik, fysik, datavetenskap, elektronik, eller motsvarande. Minst 30 hp matematik inklusive linjär algebra, flervariabelanalys, differentialekvationer, och vektoranalys, eller motsvarande. Minst 30 hp fysik inklusive mekanik, vågfysik, termodynamik, elektromagnetism, samt kvantfysik, eller motsvarande. Minst 7,5 hp inom Datavetenskap. Minst 7,5 hp inom elektronik eller fysikalisk mätteknik. Minst 7,5 hp inom statistik, samt engelska 6/B.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M3072

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Helena Grip