"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-16

Kan smart teknik vara artig och rättvis ?

NYHET Att med rösten styra teknik i form av t ex smarta högtalare, utrustning i hemmet och sociala robotar blir allt vanligare. Tekniken utvecklas i rekordfart, blir alltmer tillgänglig och spås spela en allt större roll i våra liv framöver. Men samtidigt som de både kan underlätta och effektivisera vår vardag väcker tekniken också ett antal frågeställningar kring potentiella negativa konsekvenser.

Text: Magnus Mikaelsson

– Det som kan anses vara fördelaktigt i en-användar-interaktion kan mycket väl vara helt olämplig när flera användare är engagerade

– När intelligenta agenter i form av olika typer av smart teknik ska börja fungera i sociala sammanhang där kommunikation och samarbete är viktigt dyker en ytterst relevant fråga upp: kan de uppvisa någon form av social kompetens, säger Victor Kaptelinin, professor på Institutionen för informatik vid Umeå universitet och forskningsledare i SCAI-projektet.

Oskrivna sociala regler

De allra flesta sociala aktörer följer vissa, mer eller mindre, oskrivna regler för att både upprätthålla ordningen och för att t ex undvika att kränka andra. När digitala lösningar i form av intelligenta agenter blir sociala aktörer bör de då också följa dessa regler? Hur man får dem att fungera på ett socialt acceptabelt sätt är en både viktig och svår fråga.

Forskning kring detta bedrivs idag inom områden som Human-Computer Interaction (HCI) och Human-Robot Interaction (HRI) men oftast handlar det om interaktion mellan en användare och en agent, något som många gånger inte är tillräckligt.

– Det som kan anses vara fördelaktigt i en-användar-interaktion kan mycket väl vara helt olämplig när flera användare är engagerade och det är just fleranvändarperspektivet vi vill studera närmare inom SCAI-projektet, berättar Victor Kaptelinin.

Kan smart teknik agera socialt acceptabelt

Genom att studera hur människor bedömer intelligenta agenters beteende i sammanhang med flera användare vill projektet SCAI ta reda på mer om vad användare anser vara socialt acceptabelt, mindre acceptabelt eller helt oacceptabelt. Hypotesen som kommer att testas i studierna är om ”artighet” och ”rättvisa” från ett användarperspektiv är viktiga aspekter av ett socialt acceptabelt beteende hos intelligenta agenter.

Tre typer av studier ska genomföras inom SCAI-projektet.

• Människor som redan använder smart teknik kommer att studeras för att ta reda på vad de tycker om socialt lämpligt och olämpligt beteende hos sådana agenter.

• Metoden ”User Enactments” kommer att användas för att konstruera virtuella miljöer för olika interaktionsscenarier mellan människor och agenter.

• Prototyputveckling och testning av olika interaktionsdesignlösningar för att göra agenternas beteende i fleranvändarsammanhang artigt och rättvist.

Finansiering från Vetenskapsrådet

Projektet med det fullständiga namnet ”Med sikte på socialt kompetent AI - Att stödja artighet och rättvisa i fleranvändarinteraktion med förkroppsligade intelligenta agenter (SCAI)”, där också Thomas Hellström, professor och Suna Bensch, universitetslektor, båda vid institutionen för datavetenskap ingår, beviljades i början av november finansiering från Vetenskapsrådet med 3 700 000 kronor.

Forskare i projektet

Suna Bensch
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 48