"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-07

Nytt projekt om hormonberättelser

NYHET Två medarbetare från Institutionen för kultur- och medievetenskaper medverkar i ett nytt forskningsprojekt.

Text: Jonas Vågström

Vetenskapsrådet har beviljat forskningsmedel till ett nytt, fyraårigt, forskningsprojekt som ska studera hormonberättelser som en del av modern självhjälpskultur. Projektet går under titeln: ”Det är hormonerna. Kvinnor i transition genom berättelser om hormoner” och med i projektet återfinns två medarbetare från Institutionen för kultur- och medievetenskaper: Anna Sofia Lundgren, professor i etnologi och Maria Jönsson, docent i litteraturvetenskap. Projektledare är Linda Berg, docent i genusvetenskap vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS).

- Som litteraturvetare känns det roligt att få medverka i ett projekt som handlar om andra typer av berättelser än de jag dagligdags studerar, säger Maria Jönsson. Anna-Sofia och Linda är experter på detta med intervjuer och att undersöka hur människor förstår och berättar om sig själva. Det jag kan bidra med är ett perspektiv som sätter dessa berättelser i samband med andra typer av texter och narrativ, också i historisk belysning, och ett intresse för hur övergångsåldrar gestaltas i kulturella uttrycksformer, menar Jönsson.

Spelar det exempelvis någon roll om vi tänker oss att en livskris är hormonellt eller socialt betingad?

Den hormonella kroppen har kommit att bli ett väldigt populärt ämne för diskussioner om kön, ålder, prestation mm. I projektet kommer de undersöka hur såna hormonberättelser har blivit en del av den moderna självhjälpskulturen.

- Talet om övergångsåldrar och kvinnokroppens olika transitioner genom livet är idag relativt medikaliserat, säger Maria. Det är viktigt med forskning som också belyser hur människor själva tänker kring och förstår detta med ”övergångar” och kriser i livet – hur förklarar vi de förändringar och utmaningar vi ställs inför i en tid som präglas av medicinska och biologiska förklaringsmodeller? Finns det andra, konkurrerande eller samverkande sätt att förstå livsomställningar? Spelar det exempelvis någon roll om vi tänker oss att en livskris är hormonellt eller socialt betingad? För att reflektera över sådana frågor behövs samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv och jag är glad att Vetenskapsrådet vill stödja den här typen av tvärvetenskapliga projekt.

En längre intervju med forskningsprojektets projektledare, Linda Berg, går att läsa via en länk längre ner på sidan.