"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-01

”Oerhört oansvarigt att genomföra ett högskoleprov i höst”

NYHET Umeå universitets rektor Hans Adolfsson har skrivit en debattartikel tillsammans med 20 andra rektorer från universitet och högskolor i Sverige angående höstens högskoleprov. Debattartikeln är publicerad i Svenska Dagbladet under tisdagen.

Text: Johanna Fredriksson

I början av augusti beslutade Universitets- och högskolerådet, UHR – i samråd med de lärosäten som anordnar provet – att ställa in höstens högskoleprov på grund av risken för smittspridning. Efter beslutet har frågan diskuterats flitigt, och i förra veckan kom beskedet om en förändring i högskoleförordningen, som gör det möjligt att låta personer som inte sedan tidigare har ett giltigt provresultat göra högskoleprovet.

Det slutgiltiga beslutet om höstens högskoleprov ligger nu åter hos UHR och de 21 lärosätena, däribland Umeå universitet. I en debattartikel i Svenska Dagbladet förklarar Hans Adolfsson och övriga rektorer varför de står fast i sin bedömning – och här berättar han mer om ställningstagandet.

Vad är budskapet i debattartikeln?
– Vårt budskap är att det vore oerhört oansvarigt att genomföra ett högskoleprov i höst utifrån smittskyddsläget under pågående pandemi. 

Vilka är ni som har skrivit under?
– Det är 21 rektorer från svenska universitet och högskolor som anordnar högskoleprovet. 

Tycker ni alla likadant?
– Ja, vi är väldigt samstämmiga i den här frågan. 

Varför valde ni att publicera den just nu?
– Idag, den 1 september kommer riksdagens utbildningsutskott att diskutera frågan om ett högskoleprov i höst och det kändes naturligt att vi ger vår syn på möjligheten att genomföra provet

Hur mycket inflytande har lärosätena på UHR:s slutgiltiga beslut? 
– Beslutet om att ge eller ställa in ett högskoleprov ägs av UHR. När UHR beslutade att ställa in såväl vårens som höstens prov gjordes det efter samråd med de lärosäten som är provanordnare. Vi vara samtliga eniga om att ställa in proven på grund av smittspridningsrisken.

Vad hoppas ni att debattartikeln ska leda till?
– Syftet med debattartikeln är att förklara för och skapa förståelse hos såväl allmänheten som beslutsfattare och andra aktörer i den här frågan varför vi ser det så svårt genomföra högskoleprovet.

Vad säger ni till dem som hade räknat med att få göra ett högskoleprov?
– Högskoleprovet är ett viktigt verktyg för att kunna läsa på universitet och högskolor. Men det är inte det enda, och långt ifrån nödvändigt för de flesta utbildningarna. Avgörande för att bli antagen är att den sökande är behörig för utbildningen – detta påverkas inte av resultatet i högskoleprovet. Cirka 80–85 procent av utbildningarna har inget urval, det betyder att alla som är behöriga antas.

– Högskolan har dessutom byggts ut med tusentals platser och fler tillkommer nästa år, vilket innebär att fler kunnat antas i höst och även till våren, utan högskoleprov. Att årets båda provtillfällen ställts in är olyckligt, men under rådande pandemi är det ändå den personliga säkerheten som måste stå i främsta rummet.

Vad händer nu?
– Som jag nämnde ovan så diskuteras frågan om ett högskoleprov till hösten idag i riksdagens utbildningsutskott, och vad som händer framgent lär vi få se. Jag hoppas dock att ledamöterna i utskottet inser vilken risk för ökad smittspridning som genomförandet av ett prov nu i höst innebär.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet:
Rektorer: För hög risk med högskoleprov

För mer information kontakta