"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-15

Över 20 miljoner till utbildningsvetenskaplig forskning

NYHET Nu har Vetenskapsrådet och Skolforskningsinstitutet fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas projektbidrag för utbildningsvetenskap 2023.

– Tack vare starka utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer har Umeå universitet under en längre tid varit framgångsrika vad gäller projektbidrag från såväl Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté som från Skolforskningsinstitutet. Årets besked om god utdelning är en fin bekräftelse på detta, säger Ola J Lindberg, biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan Umeå universitet.

Beviljade projektbidrag och bidrag Vetenskapsrådet, hösten 2023

  • Eva Lindgren, 5 988 000 kr för projektet "Kommer skrivandet någonsin att bli detsamma? Om AI, skrivprocesser och skriftpraktiker i högstadiet"
  • Torulf Palm, 5 996 000 kr för projektet " En satsning för att öka den nödvändiga förståelsen av hur formativ bedömning fungerar för att förbättra elevers prestationer i matematik: Identifiering av viktiga mekanismer"
  • Fanny Pettersson, 3 926 907 kr i etableringsbidrag för projektet "Fjärrundervisning – en ny organisatorisk utmaning för svensk skola?"
  • Leif Sundberg, 70 000 kr för exploratory workshops med projekttiteln "Användning av kodfri AI i högre utbildning"

Beviljade forskningsprojekt Skolforskningsinstitutet, hösten 2022

  • Anna Ida Säfström, 4,5 miljoner kr, för projektet "Undervisningsdesign för långsiktigt hållbart matematiklärande i åk 1–3" .