"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-07

Över 6 000 antagna till sommarkurser vid Umeå universitet

NYHET Sommaren är inte bara en tid för avkoppling, utan även en möjlighet att fördjupa sina kunskaper genom sommarkurser. 6 101 personer är antagna till någon av universitetets kurser i sommar.

Söktrycket har varit högt till Umeå universitets sommarkurser och antagningssiffrorna visar att antalet antagna ökat med hela 110,2 procent i år jämfört med förra året. Sammanlagt 6 101 personer har antagits till någon av sommarkurserna, en ökning med 3 198 personer.

– Siffrorna bekräftar att universitetets sommarkurser fyller ett viktigt behov och vi är glada över att kunna erbjuda ett brett utbud av eftertraktade kurser. Detta bidrar till det livslånga lärandet för många människor oavsett var de befinner sig i livet, säger Cathrine Norberg, vicerektor med ansvar för utbildning.

Trots att universitetet antagit fler studenter till årets sommarkurser finns det fortfarande många som står som reserver. Även om en person har högsta möjliga merit för fristående kurs, det vill säga har läst mer än 165 högskolepoäng, är personen inte garanterad en plats. Detta gäller fyra av universitetets kurser:

  • Fjällekologi: 28 antagna, 86 reserver.
  • Stora språkmodeller (LLM:er) inom datahantering: 60 antagna, 140 reserver.
  • Barns språkutveckling som grund för läs- och skrivsvårigheter: 44 antagna, 238 reserver.
  • Dataanalys med R, del 1: 766 antagna, 529 reserver.

Inte bara vid Umeå universitet, utan i hela landet har intresset för att studera på sommaren ökat, samtidigt som flera universitet erbjuder ett ökat utbud av kurser. Totalt har 55 797 personer antagits till sommarkurser vid universitet och högskolor, vilket är 28 procent fler jämfört med sommaren 2023.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets webbplats. 

Cathrine Norberg
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 43