Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 19 nov, 2020

Överklagandenämnden avskriver ärende om etiktillstånd

NYHET Överklagandenämnden för etikprövning har tagit ställning till om höstens stora prevalensundersökning av aktiv covid 19-infektion på Campus Umeå ska räknas som forskning eller inte. Nämnden har nu beslutat att den inte ska anses utgöra forskning och avskriver ärendet.

Text: Camilla Bergvall

I början av september genomfördes en stor prevalensundersökning på Campus Umeå med huvudsyfte att bedöma smittläget vid terminsstart med återgång till campusbaserad verksamhet. Undersökningen var ett uppdrag av Folkhälsomyndigheten, och utfördes av Region Västerbotten med stöd av Umeå universitet.

Överklagandenämnden har nu prövat om undersökningen i lagens mening handlar om forskning eller inte, och om den i så fall skulle ha föregåtts av etikprövning. Nämndens bedömning är att undersökningen inte handlar om forskning utan utgör myndighetsarbete som inte omfattas av kravet på etikprövning. Nämnden avskriver därför ärendet från vidare handläggning.

Anders Johansson
Universitetslektor, överläkare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 32
Chatarina Larson
Enhetschef, universitetsjurist
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 51