"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-03

Pengar till forskning om hållbar utemiljö på storförskolor

NYHET I den årliga öppna utlysningen där Formas finansierar projekt som bidrar till att förverkliga de globala hållbarhetsmålen har Annika Manni, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, erhållit nästan fyra miljoner kr för en tvärvetenskaplig studie av hållbar utemiljö i storförskolor.

Text: Annika Manni

Projektet har flera perspektiv

Projektet syftar till att öka kunskapen om vad utformningen av förskolans miljö vid olika typer av storförskolor kan betyda för barns hälsa och relationsskapande med varandra och naturen som del av ett lärande för hållbarhet.

Det här projektet känns otroligt viktigt och inspirerade av flera anledningar säger projektledaren Annika Manni.

imagekhme.png

Först och främst för att det fokuserar och sammanför frågor som varit centrala och viktiga för mig, både som lärare och forskare då jag både undervisat och forskat om barns lärande utomhus under väldigt många år. Sedan har ju utevistelse och naturmöten fått allt mer uppmärksamhet i flera sammanhang i samhället, både vad det betyder för oss människor på ett individuellt plan men också för samhället i stort, och genom det känns projektet än mer viktigt.

God utemiljö är viktig för barn

Under pandemin har många människor sökt sig ut i naturen, och förskolor och skolor har börjat använda sina utegårdar ännu mera än tidigare. Samtidigt har en ny typ av förskolor i två plan börjat byggas, där en dubblering av antalet barn vistas jämfört med förut och utemiljön präglas av ett högre säkerhetstänk. Tidigare studier av traditionella förskolegårdar har visat att utemiljöns utformning och på och på vilket sätt de används har stor betydelse för barns rörelse och hälsa samt, lärande och relationsskapande.

Vi vill därför undersöka hur barns aktiviteter och olika möten utomhus ser ut på den nya typen av storförskolor och deras utegårdar, och vi har förhoppningen att den kunskap projektet ger kan bidra till en ännu bättre förskoleverksamhet och ett mer hållbart samhälle.

Unik tvärvetenskaplighet

Det som är lite unikt med detta projekt fortsätter Manni är att det är tvärvetenskapligt, dvs det är forskare från utbildningsvetenskap, samhällsmedicin, miljöpsykologi och samhällsplanering som möts och studerar frågorna gemensamt, vilket inte har gjorts så ofta tidigare. Projektet kommer också att kontinuerligt samverka med den medverkande kommunens förskolor för att öka och sprida kunskap bland alla deltagare: forskare, ledare och förskolepersonal.

Förutom Annika Manni medverkar Håkan Löfgren vid Linköpings universitet, Fredrika Mårtensson vid SLU Alnarp, Andreas Fröberg vid Göteborgs universitet och Therese Eskilsson vid Umeå universitet i projektet.