"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Hållbar utevistelse vid storförskolor – ”HUS”

Forskningsprojekt I detta tvärvetenskapliga projekt studeras betydelsen av förskolebarns utemiljöer för hälsa och relationsskapande med varandra samt naturen som en del i barns lärande för hållbarhet.

Detta är ett projekt finansierat av FORMAS relaterat till utlysningen ”Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen” som ska pågå under åren 2021-2024. I projektet samverkar forskare från utbildningsvetenskap, samhällsmedicin, miljöpsykologi och samhällsplanering. Projektet syftar till att öka kunskapen om vad utformningen av förskolans miljö vid olika typer av storförskolor kan betyda för barns hälsa och relationsskapande med varandra och naturen som del av ett lärande för hållbarhet.

Projektansvarig

Annika Manni
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 51

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Psykologi, Utbildningsvetenskap

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

I samhällsbyggandet är utformningen av utbildningsmiljöer en vital del med en inkluderande och jämlik utbildning utpekad som en av de viktigaste faktorerna för en hållbar utveckling.

Projektets bakgrund

Projektet tar sin utgångspunkt i resultatet från en pilotstudie som beskriver radikala förändringar i förskolan med dubblerat antal barn i byggnader om två plan och mer begränsade ytor utomhus där tillgången till natur ofta ersatts med programmerade ytor och artificiella material. Förändringen sker i opposition till forskningsresultat som pekar på vikten rymliga utemiljöer som är gröna och varierade där barnen har utrymme för lek, rörelse och umgänge och genom god kontakt med natur också kan husera barnens lärande om ekologiska förutsättningar för hållbarhet. Projektet syftar till att öka kunskapen om vad utformningen av förskolans miljö vid olika typer av storförskolor kan betyda för barns hälsa och relationsskapande med varandra och naturen som del av ett lärande för hållbarhet.

Tre olika delstudier

  • Den första studien skall ge en överblick över storförskolornas olika utformning och användning i en svensk kommun. Utöver planer och fotodokumentation av miljön genomför förskollärare självregistreringar av hur och var barnen aktiverar sig vid utevistelse.
  • I den andra delstudien med ett urval av förskolor med olika utformning följer forskare barnens aktivitet utomhus mer ingående inom ramen för tre domäner av aktivitet med fokus på rörelse, naturkontakt och socialt liv. Barnens aktivitet, samspel och synergier mellan domänerna dokumenteras genom observation, accelerometer och video.
  • I den sista delstudien används fokusgruppintervjuer med förskollärare och kommunal förvaltning för att fördjupa förståelsen för samspelet verksamhet och fysiska miljö.

Projektets bidrag

Projektet sker i samverkan med förvaltningar för stadsbyggande och förskoleverksamhet i en svensk kommun. Resultat från projektet kommer att spridas via kontakter med forskare, myndigheter och kommunala nätverk för att bidra till ett hållbart samhällsbyggande med en planering och design av storförskolor som ger goda förutsättningar för barns hälsa och lärande om hållbar utveckling.

Externa finansiärer

Publicerat

Senast uppdaterad: 2022-08-11