"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-08-15

Plattform för kemisk biologi utvald till EU-forskningsinfrastruktur

NYHET EU-OPENSCREEN integrerar screeningplattformar med hög kapacitet inom kemisk biologi i hela Europa. Från den 1 juli i år utökar Sverige kretsen av plattformsmedlemsländer från nio till tio länder. Chemical Biology Consortium Sweden, CBCS, vid Umeå universitet har valts ut som en av de svenska noderna.

Text: Ingrid Söderbergh

Medlemskapet kommer också att innebära att europeiska forskare får tillgång till den expertis som byggts upp inom CBCS.

Sverige har varit en viktig partner i EU-OPENSCREEN sedan den förberedande fasen under de senaste tio åren. Från och med i år blir Sverige fullvärdig medlem.

– Vi är mycket glada över att Sverige blir medlem i vår forskningsinfrastruktur. Våra nya partners vid Karolinska Institutet och Umeå universitet har en imponerande meritlista inom molekylär medicin. Vi är stolta över att ha dem ombord och vara med i vårt växande antal av vetenskapliga samarbeten”, säger Wolfgang Fecke, direktör för EU-OPENSCREEN.

KI och Umeå universitet utvalda

Sveriges representerande enhet är Vetenskapsrådet. I ledningsrådet sitter Helena Berglund (Vetenskapsrådet) och professor Fredrik Almqvist (Umeå universitet).

Två officiella partnernoder i Sverige har framgångsrikt klarat urvalsförfarandet och kommer att komplettera EU-OPENSCREEN-konsortiet: Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet (CBCS-KI) i Stockholm och Institutionen för kemi vid Umeå universitet (CBCS-UmU).

CBCS Umeå finns vid Kemiska institutionen och har utrymmen för utveckling av analyssystem, screening av små molekyler, labb för syntetisk kemi och medicinsk kemi support. CBCS Umeå har även avancerade cellbiologi- och infektionslabb (BSL-2 nivå) och lång erfarenhet av screening med infektionssjukdomsmodeller. Här finns expertis inom olika infektionsmodeller och cellsystem såväl som screening av hela organismer och mikrobiologiska screeningar.

Screening och medicinsk kemi 

Som en av de två första noderna inom CBCS, har kemidelen vid CBCS Umeå skaffat sig omfattande erfarenheter av utvärdering av screeningresultat, lead identifiering och optimering, strukturbaserad design samt utvärdering av screener i cellbaserade fenotypiska system. Teamet har också erfarenhet av utveckling av kemiska verktyg för att identifiera verkningsmekanismen hos de biologiskt aktiva molekylerna som identifierats.

Som en ny partnernod i EU-OPENSCREEN kommer CBCS Umeå att tillhandahålla screening och stöd inom läkemedelskemi

– CBCS har hjälpt svenska forskare inom området i över ett decennium och medlemskapet i EU-OPENSCREEN kommer nu att öppna nya vägar för svenska forskare. Medlemskapet kommer också att innebära att europeiska forskare får tillgång till den expertis som byggts upp inom CBCS”, säger Erik Chorell, universitetslektor och föreståndare på Chemical Biology Consortium Sweden vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Erik Chorell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 29