Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Erik Chorell

Erik Chorell

DNA-strukturen är den välkända dubbelhelixen, men DNA kan även bilda andra strukturer såsom G-quadruplex-DNA-strukturer (G4-strukturer). I min forskning studerar jag dessa alternativa strukturer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.C3, Linnaeus väg 10, (rum: B3.05.09) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskargrupp har som huvudsakligt mål att utveckla kemiska substanser som selektivt binder och stabiliserar G-quadruplex-DNA-strukturer. Detta kan göras på olika sätt, vi använder framför allt strukturbaserad design och olika screeningstrategier för att identifiera lovande molekyler som vi sedan syntetiserar och vidareutvecklar. Projekten är överlag tvärvetenskapliga och drivs ofta i samarbete med andra forskargrupper.

Strukturen av DNA i form av en dubbelhelix har länge varit känd men det har på senare tid också visat sig att DNA kan bilda andra strukturer som också har mycket viktiga biologiska funktioner. Ett exempel på en sådan struktur är G-quadruplex-DNA-strukturen. G-quadruplex-strukturer är evolutionärt bevarade i arvsmassan hos såväl människa som hos virus och bakterier, vilket tyder på att de har en mycket viktig funktion. Det har nyligen också visat sig att G-quadruplex-strukturer är väldigt viktiga till exempel i genreglering samt att de kan korreleras till allvarliga sjukdomar så som cancer.

Det finns dock fortfarande stora luckor i kunskapen om G-quadruplex-strukturer och dess funktioner. Med anledning av att de processer som G-quadruplex-strukturer är med och styr är både viktiga och komplicerade så är forskning inom detta område angeläget men också invecklat. För att underlätta studier som kan svara på grundläggande frågor och mekanistiska detaljer rörande G-quadruplex-strukturer så är utvecklandet av molekylära forskningsverktyg viktigt.


Utöver möjligheten till unika studier av funktionen hos G-quadruplex-strukturer så kan utvecklandet av dessa kemiska substanser även vara intressant från ett läkemedelsperspektiv, för att utveckla nya och effektiva läkemedel mot till exempel cancersjukdomar.

2020
Chemical Science, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 11, (38) : 10529-10537
Das, Rabindra Nath; Andréasson, Måns; Kumar, Rajendra; et al.
2020
Nanoscale, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 12, (24) : 12950-12957
Deiana, Marco; Chand, Karam; Jamroskovic, Jan; et al.
2020
Angewandte Chemie International Edition, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2020, Vol. 59, (2) : 896-902
Deiana, Marco; Chand, Karam; Jamroskovic, Jan; et al.
2020
Journal of the American Chemical Society, Vol. 142, (6) : 2876-2888
Jamroskovic, Jan; Doimo, Mara; Chand, Karam; et al.
2020
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2020, Vol. 48, (3) : 1108-1119
Kumar, Rajendra; Chand, Karam; Bhowmik, Sudipta; et al.
2020
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2020, Vol. 48, (19) : 10998-11015
Obi, Ikenna; Rentoft, Matilda; Singh, Vandana; et al.
2020
Chemistry - A European Journal, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2020, Vol. 26, (43) : 9561-9572
Prasad, Bagineni; Das, Rabindra Nath; Jamroskovic, Jan; et al.
2019
7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Johnels, Dan; et al.
2019
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, The National Academy of Scionces of the United States of America 2019, Vol. 116, (21) : 10510-10517
Flentie, Kelly; Harrison, Gregory A.; Tükenmez, Hasan; et al.
2019
DNA Repair, Vol. 82
Jamroskovic, Jan; Obi, Ikenna; Movahedi, Anahita; et al.
2018
International Journal of Biological Macromolecules, Elsevier 2018, Vol. 118 : 629-639
Bhattacharjee, Snehasish; Chakraborty, Sandipan; Chorell, Erik; et al.
2018
Chemistry - A European Journal, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2018, Vol. 24, (31) : 7926-7938
Prasad, Bagineni; Jamroskovic, Jan; Bhowmik, Sudipta; et al.
2017
ChemistrySelect, John Wiley & Sons 2017, Vol. 2, (11) : 3293-3296
Kumar, Vipan; Chand, Karam; Chorell, Erik
2017
Organic and biomolecular chemistry, Royal Society of Chemistry 2017, Vol. 15, (15) : 3265-3275
Livendahl, Madeleine; Jamroskovic, Jan; Hedenström, Mattias; et al.
2017
PLoS ONE, Vol. 12, (9)
Pokrzywa, Malgorzata; Pawelek, Katarzyna; Kucia, Weronika Elzbieta; et al.
2016
Cell chemical biology, Vol. 23, (3) : 404-414
Good, James A. D.; Andersson, Christopher; Hansen, Sabine; et al.
2016
Chemistry - A European Journal, Vol. 22, (52) : 18932-18943
Jamroskovic, Jan; Livendahl, Madeleine; Eriksson, Jonas; et al.
2016
Chemistry - A European Journal, Vol. 22, (37) : 13004-13009
Livendahl, Madeleine; Jamroskovic, Jan; Ivanova, Svetlana; et al.
2015
Parkinson's Disease, Vol. 1
Chermenina, Maria; Chorell, Erik; Pokrzywa, Malgorzata; et al.
2015
PLoS ONE, Vol. 10, (10) : 1-11
Chorell, Erik; Andersson, Emma; Evans, Margery L.; et al.
2015
mBio, Vol. 6, (1)
Engström, Patrik; Krishnan, K. Syam; Ngyuen, Bidong D.; et al.
2015
Molecular Cell, Vol. 57, (3) : 445-455
Evans, Margery L.; Chorell, Erik; Taylor, Jonathan D.; et al.
2015
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2015, Vol. 5
Sharma, Sandeep K; Chorell, Erik; Steneberg, Pär; et al.
2015
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Vol. 466, (2) : 192-195
Sharma, Sandeep K.; Chorell, Erik; Wittung-Stafshede, Pernilla
2015
Organic Letters, American Chemical Society (ACS) 2015, Vol. 17, (24) : 6194-6197
Singh, Pardeep; Chorell, Erik; Krishnan, K Syam; et al.
2014
Organic and biomolecular chemistry, Vol. 12, (12) : 1942-1956
Dang, Hung The; Chorell, Erik; Uvell, Hanna; et al.
2014
mBio, Vol. 5, (6) : UNSP e02038-
Greene, Sarah E.; Pinkner, Jerome S.; Chorell, Erik; et al.
2014
European Journal of Organic Chemistry, (28) : 6175-6182
Kindahl, Tomas; Chorell, Elin; Chorell, Erik
2014
Organic and biomolecular chemistry, Vol. 12, (25) : 4461-4470
Kindahl, Tomas; Chorell, Erik
2013
Chemistry and Biology, Elsevier 2013, Vol. 20, (10) : 1245-1254
Andersson, Emma K.; Bengtsson, Christoffer; Evans, Margery L.; et al.
2013
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, Vol. 245
Bengtsson, Christoffer; Chorell, Erik; Krishnan, Syam; et al.
2013
European Journal of Organic Chemistry, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2013, Vol. 2013, (33) : 7512-7516
Chorell, Erik; Chorell, Elin
2013
Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2013, Vol. 78, (23) : 12207-12213
Krishnan, K. Syam; Bengtsson, Christoffer; Good, James A. D.; et al.
2012
Bioorganic & Medicinal Chemistry, Elsevier 2012, Vol. 20, (9) : 3128-3142
Chorell, Erik; Pinkner, Jerome S; Bengtsson, Christoffer; et al.
2012
Chemistry - A European Journal, Berlin: Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2012, Vol. 18, (15) : 4522-4532
Chorell, Erik; Pinkner, Jerome S; Bengtsson, Christoffer; et al.
2012
Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2012, Vol. 134, (7) : 3439-3444
Horvath, Istvan; Weise, Christoph F; Andersson, Emma K; et al.
2011
European Journal of Medicinal Chemistry, Elsevier Masson SAS 2011, Vol. 46, (4) : 1103-1116
Chorell, Erik; Bengtsson, Christoffer; Sainte-Luce Banchelin, Thomas; et al.
2010
Tetrahedron Letters, Elsevier Ltd 2010, Vol. 51, (18) : 2461-2463
Chorell, Erik; Edvinsson, Sofie; Almqvist, Fredrik
2010
Journal of Medicinal Chemistry, Washington, USA: American Chemical Society 2010, Vol. 53, (15) : 5690-5695
Chorell, Erik; Pinkner, Jerome S; Phan, Gilles; et al.
2009
Nature Chemical Biology, Nature Publishing Group 2009, Vol. 5, (12) : 913-919
Cegelski, Lynette; Pinkner, Jerome S; Hammer, Neal D; et al.
2008
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Elsevier Ltd 2008, Vol. 18, (12) : 3536-3540
Åberg, Veronica; Das, Pralay; Chorell, Erik; et al.
2007
Journal of Organic Chemistry, Washington, DC 20036, USA: American Chemical Society 2007, Vol. 72, (13) : 4917-4924
Chorell, Erik; Das, Pralay; Almqvist, Fredrik
2006
Microwave-assisted synthesis of hetreocycles, Springer-Verlag 2006 : 1-30
Pemberton, Nils; Chorell, Erik; Almqvist, Fredrik
2005
Organic and biomolecular chemistry, London, U.K.: Royal Society of Chemistry 2005, Vol. 3, (15) : 2817-2823
Åberg, Veronica; Norman, Fredrik; Chorell, Erik; et al.