"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Erik Chorell

Jag arbetar som universitetslektor vid kemiska institutionen vilket innefattar forskning, undervisning och ett infrastrukturansvar kopplat till Life Science och kemisk biologi.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.C3, Linnaeus väg 10, (rum: B3.05.09) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har en bakgrund inom organisk kemi/läkemedelskemi och har gjort en post doc i molekylärbiologi samt en post doc i biofysikalisk kemi. Den röda tråden genom min bakgrund är utvecklandet av små bioaktiva molekyler, ofta kopplat till nya läkemedelsstrategier. Jag är nu docent och universitetslektor på Umeå universitet med följande huvudområden:

Min forskning fokuserar främst på att utveckla små molekyler som kan påverka biologiska system kopplat framförallt till cancer. Dessa molekyler använder vi sedan både för att kunna studera de biologiska systemen från ett grundvetenskapligt perspektiv men de utgör också intressanta startpunkter för läkemedelsutveckling. Utöver små molekyler så använder vi även andra strategier så som oligonukleotider för att påverka biologiska system. Ett stort fokusområde i labbet är G-quadruplex DNA strukturer och hur vi med våra strategier kan binda dessa DNA strukturer och därigenom påverka genuttryck av proteiner kopplat till sjukdomar så som cancer. Läs gärna mer om forskningen i mitt labb.

Jag undervisar inom organisk kemi/läkemedelskemi/kemisk biologi och är också ansvarig för kandidatprogrammet Life Science. Programmet kombinerar undervisning i kemi och molekylärbiologi vilket är hörnstenarna inom life-sciences vilket ger en mycket god grund inom området som ger goda möjligheter till både spännande arbeten och vidareutbildning. Life science är ett område som utvecklas mycket starkt med både många nya företag och stark forskning. Sverige har också en uttalad strategi för life science med målet att vara en ledande life-science nation, det är därför väldigt kul att leda ett utbildninsprogram inom just detta område!

Utöver forskning och undervisning är jag också ansvarig för UmU-noden av Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS). CBCS är en nationell infrastruktur som också är en del av SciLifeLab med målet att hjälpa forskare att identifiera och utveckla bioaktiva små molekyler. Forskare söker till infrastrukturen har ofta en biologisk process eller en fenotyp de är intresserade av. Vi hjälper forskarna att utveckla testsystem (assays), och sedan att screena våra bibliotek av små molekyler (vi har totalt hundratusentals små molekyler). Vi kan också vidareutveckla identifierade molekyler samt köra projekt som inte innefattar screening, se mer på  CBCS:s webbplats. Infrastrukturen är finansierad av värduniversiteten, SciLifeLab och från 2022 också av Vetenskapsrådet.

Journal of Medicinal Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2024, Vol. 67, (3) : 2202-2219
Andréasson, Måns; Donzel, Maxime; Abrahamsson, Alva; et al.
Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 146, (10) : 6926-6935
Berner, Andreas; Das, Rabindra Nath; Bhuma, Naresh; et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, Elsevier 2023, Vol. 248
Bhuma, Naresh; Chand, Karam; Andréasson, Måns; et al.
Journal of Physical Chemistry Letters, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 14, (7) : 1862-1869
Deiana, Marco; Chand, Karam; Chorell, Erik; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2023, Vol. 51, (14) : 7392-7408
Doimo, Mara; Chaudhari, Namrata; Abrahamsson, Sanna; et al.
Chemistry - A European Journal, John Wiley & Sons 2022, Vol. 28, (65)
Andréasson, Måns; Bhuma, Naresh; Pemberton, Nils; et al.
NU2022, Nätverk och utveckling, Stockholm/online, Sverige, 15-17 juni, 2022
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael; et al.
ECRICE 2022: chemistry teaching and learning in a global unified world: abstract book
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael; et al.
Chemical Science, Royal Society of Chemistry 2022, Vol. 13, (8) : 2347-2354
Prasad, Bagineni; Doimo, Mara; Andréasson, Måns; et al.
Book of abstracts: 9th European Variety in University Chemistry Education Conference EUROVARIETY 2021, University of Ljubljana 202160
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael
Den 8:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: Detaljerat program
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael
Universitetspedagogiskakonferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 12-13
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael; et al.
ACS Chemical Biology, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 16, (8) : 1365-1376
Deiana, Marco; Obi, Ikenna; Andréasson, Måns; et al.
Chemical Science, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 11, (38) : 10529-10537
Das, Rabindra Nath; Andréasson, Måns; Kumar, Rajendra; et al.
Nanoscale, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 12, (24) : 12950-12957
Deiana, Marco; Chand, Karam; Jamroskovic, Jan; et al.
Angewandte Chemie International Edition, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2020, Vol. 59, (2) : 896-902
Deiana, Marco; Chand, Karam; Jamroskovic, Jan; et al.
Journal of the American Chemical Society, Vol. 142, (6) : 2876-2888
Jamroskovic, Jan; Doimo, Mara; Chand, Karam; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2020, Vol. 48, (3) : 1108-1119
Kumar, Rajendra; Chand, Karam; Bhowmik, Sudipta; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2020, Vol. 48, (19) : 10998-11015
Obi, Ikenna; Rentoft, Matilda; Singh, Vandana; et al.
Chemistry - A European Journal, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2020, Vol. 26, (43) : 9561-9572
Prasad, Bagineni; Das, Rabindra Nath; Jamroskovic, Jan; et al.
7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Johnels, Dan; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, The National Academy of Scionces of the United States of America 2019, Vol. 116, (21) : 10510-10517
Flentie, Kelly; Harrison, Gregory A.; Tükenmez, Hasan; et al.
DNA Repair, Vol. 82
Jamroskovic, Jan; Obi, Ikenna; Movahedi, Anahita; et al.
International Journal of Biological Macromolecules, Elsevier 2018, Vol. 118 : 629-639
Bhattacharjee, Snehasish; Chakraborty, Sandipan; Chorell, Erik; et al.
Chemistry - A European Journal, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2018, Vol. 24, (31) : 7926-7938
Prasad, Bagineni; Jamroskovic, Jan; Bhowmik, Sudipta; et al.
ChemistrySelect, John Wiley & Sons 2017, Vol. 2, (11) : 3293-3296
Kumar, Vipan; Chand, Karam; Chorell, Erik
Organic and biomolecular chemistry, Royal Society of Chemistry 2017, Vol. 15, (15) : 3265-3275
Livendahl, Madeleine; Jamroskovic, Jan; Hedenström, Mattias; et al.
PLOS ONE, Vol. 12, (9)
Pokrzywa, Malgorzata; Pawelek, Katarzyna; Kucia, Weronika Elzbieta; et al.
Cell chemical biology, Vol. 23, (3) : 404-414
Good, James A. D.; Andersson, Christopher; Hansen, Sabine; et al.
Chemistry - A European Journal, Vol. 22, (52) : 18932-18943
Jamroskovic, Jan; Livendahl, Madeleine; Eriksson, Jonas; et al.
Chemistry - A European Journal, Vol. 22, (37) : 13004-13009
Livendahl, Madeleine; Jamroskovic, Jan; Ivanova, Svetlana; et al.
Parkinson's Disease, Vol. 1
Chermenina, Maria; Chorell, Erik; Pokrzywa, Malgorzata; et al.
PLOS ONE, Vol. 10, (10) : 1-11
Chorell, Erik; Andersson, Emma; Evans, Margery L.; et al.
mBio, Vol. 6, (1)
Engström, Patrik; Krishnan, K. Syam; Ngyuen, Bidong D.; et al.
Molecular Cell, Vol. 57, (3) : 445-455
Evans, Margery L.; Chorell, Erik; Taylor, Jonathan D.; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2015, Vol. 5
Sharma, Sandeep K; Chorell, Erik; Steneberg, Pär; et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Vol. 466, (2) : 192-195
Sharma, Sandeep K.; Chorell, Erik; Wittung-Stafshede, Pernilla
Organic Letters, American Chemical Society (ACS) 2015, Vol. 17, (24) : 6194-6197
Singh, Pardeep; Chorell, Erik; Krishnan, K Syam; et al.
Organic and biomolecular chemistry, Vol. 12, (12) : 1942-1956
Dang, Hung The; Chorell, Erik; Uvell, Hanna; et al.
mBio, Vol. 5, (6) : UNSP e02038-
Greene, Sarah E.; Pinkner, Jerome S.; Chorell, Erik; et al.
European Journal of Organic Chemistry, (28) : 6175-6182
Kindahl, Tomas; Chorell, Elin; Chorell, Erik
Organic and biomolecular chemistry, Vol. 12, (25) : 4461-4470
Kindahl, Tomas; Chorell, Erik
Chemistry and Biology, Elsevier 2013, Vol. 20, (10) : 1245-1254
Andersson, Emma K.; Bengtsson, Christoffer; Evans, Margery L.; et al.
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, Vol. 245
Bengtsson, Christoffer; Chorell, Erik; Krishnan, Syam; et al.
European Journal of Organic Chemistry, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2013, Vol. 2013, (33) : 7512-7516
Chorell, Erik; Chorell, Elin
Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2013, Vol. 78, (23) : 12207-12213
Krishnan, K. Syam; Bengtsson, Christoffer; Good, James A. D.; et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, Elsevier 2012, Vol. 20, (9) : 3128-3142
Chorell, Erik; Pinkner, Jerome S; Bengtsson, Christoffer; et al.
Chemistry - A European Journal, Berlin: Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2012, Vol. 18, (15) : 4522-4532
Chorell, Erik; Pinkner, Jerome S; Bengtsson, Christoffer; et al.
Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2012, Vol. 134, (7) : 3439-3444
Horvath, Istvan; Weise, Christoph F; Andersson, Emma K; et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, Elsevier Masson SAS 2011, Vol. 46, (4) : 1103-1116
Chorell, Erik; Bengtsson, Christoffer; Sainte-Luce Banchelin, Thomas; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Erik Chorell lab

Jag undervisar inom organisk kemi/läkemedelskemi/kemisk biologi och är också ansvarig för kandidatprogrammet Life Science. Programmet kombinerar undervisning i kemi och molekylärbiologi vilket är hörnstenarna inom life-sciences vilket ger en mycket god grund inom området som ger goda möjligheter till både spännande arbeten och vidareutbildning. Life science är ett område som utvecklas mycket starkt med både många nya företag och stark forskning. Sverige har också en uttalad strategi för life science med målet att vara en ledande life-science nation, det är därför väldigt kul att leda ett utbildninsprogram inom just detta område!