Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Erik Chorell

Erik Chorell

DNA-strukturen är den välkända dubbelhelixen, men DNA kan även bilda andra strukturer såsom G-quadruplex-DNA-strukturer (G4-strukturer). I min forskning studerar jag dessa alternativa strukturer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.C3, Linnaeus väg 10, (rum: B3.05.09) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskargrupp har som huvudsakligt mål att utveckla kemiska substanser som selektivt binder och stabiliserar G-quadruplex-DNA-strukturer. Detta kan göras på olika sätt, vi använder framför allt strukturbaserad design och olika screeningstrategier för att identifiera lovande molekyler som vi sedan syntetiserar och vidareutvecklar. Projekten är överlag tvärvetenskapliga och drivs ofta i samarbete med andra forskargrupper.

Strukturen av DNA i form av en dubbelhelix har länge varit känd men det har på senare tid också visat sig att DNA kan bilda andra strukturer som också har mycket viktiga biologiska funktioner. Ett exempel på en sådan struktur är G-quadruplex-DNA-strukturen. G-quadruplex-strukturer är evolutionärt bevarade i arvsmassan hos såväl människa som hos virus och bakterier, vilket tyder på att de har en mycket viktig funktion. Det har nyligen också visat sig att G-quadruplex-strukturer är väldigt viktiga till exempel i genreglering samt att de kan korreleras till allvarliga sjukdomar så som cancer.

Det finns dock fortfarande stora luckor i kunskapen om G-quadruplex-strukturer och dess funktioner. Med anledning av att de processer som G-quadruplex-strukturer är med och styr är både viktiga och komplicerade så är forskning inom detta område angeläget men också invecklat. För att underlätta studier som kan svara på grundläggande frågor och mekanistiska detaljer rörande G-quadruplex-strukturer så är utvecklandet av molekylära forskningsverktyg viktigt.


Utöver möjligheten till unika studier av funktionen hos G-quadruplex-strukturer så kan utvecklandet av dessa kemiska substanser även vara intressant från ett läkemedelsperspektiv, för att utveckla nya och effektiva läkemedel mot till exempel cancersjukdomar.

Book of abstracts: 9th European Variety in University Chemistry Education Conference EUROVARIETY 2021, University of Ljubljana 202160
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael
Den 8:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: Detaljerat program
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael
Universitetspedagogiskakonferensen 2021. Den goda utbildningsmiljön 2.1: Abstracts : 12-13
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael; et al.
ACS Chemical Biology, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 16, (8) : 1365-1376
Deiana, Marco; Obi, Ikenna; Andréasson, Måns; et al.
Chemical Science, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 11, (38) : 10529-10537
Das, Rabindra Nath; Andréasson, Måns; Kumar, Rajendra; et al.
Nanoscale, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 12, (24) : 12950-12957
Deiana, Marco; Chand, Karam; Jamroskovic, Jan; et al.
Angewandte Chemie International Edition, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2020, Vol. 59, (2) : 896-902
Deiana, Marco; Chand, Karam; Jamroskovic, Jan; et al.
Journal of the American Chemical Society, Vol. 142, (6) : 2876-2888
Jamroskovic, Jan; Doimo, Mara; Chand, Karam; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2020, Vol. 48, (3) : 1108-1119
Kumar, Rajendra; Chand, Karam; Bhowmik, Sudipta; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2020, Vol. 48, (19) : 10998-11015
Obi, Ikenna; Rentoft, Matilda; Singh, Vandana; et al.
Chemistry - A European Journal, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2020, Vol. 26, (43) : 9561-9572
Prasad, Bagineni; Das, Rabindra Nath; Jamroskovic, Jan; et al.
7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Johnels, Dan; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, The National Academy of Scionces of the United States of America 2019, Vol. 116, (21) : 10510-10517
Flentie, Kelly; Harrison, Gregory A.; Tükenmez, Hasan; et al.
DNA Repair, Vol. 82
Jamroskovic, Jan; Obi, Ikenna; Movahedi, Anahita; et al.
International Journal of Biological Macromolecules, Elsevier 2018, Vol. 118 : 629-639
Bhattacharjee, Snehasish; Chakraborty, Sandipan; Chorell, Erik; et al.
Chemistry - A European Journal, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2018, Vol. 24, (31) : 7926-7938
Prasad, Bagineni; Jamroskovic, Jan; Bhowmik, Sudipta; et al.
ChemistrySelect, John Wiley & Sons 2017, Vol. 2, (11) : 3293-3296
Kumar, Vipan; Chand, Karam; Chorell, Erik
Organic and biomolecular chemistry, Royal Society of Chemistry 2017, Vol. 15, (15) : 3265-3275
Livendahl, Madeleine; Jamroskovic, Jan; Hedenström, Mattias; et al.
PLOS ONE, Vol. 12, (9)
Pokrzywa, Malgorzata; Pawelek, Katarzyna; Kucia, Weronika Elzbieta; et al.
Cell chemical biology, Vol. 23, (3) : 404-414
Good, James A. D.; Andersson, Christopher; Hansen, Sabine; et al.
Chemistry - A European Journal, Vol. 22, (52) : 18932-18943
Jamroskovic, Jan; Livendahl, Madeleine; Eriksson, Jonas; et al.
Chemistry - A European Journal, Vol. 22, (37) : 13004-13009
Livendahl, Madeleine; Jamroskovic, Jan; Ivanova, Svetlana; et al.
Parkinson's Disease, Vol. 1
Chermenina, Maria; Chorell, Erik; Pokrzywa, Malgorzata; et al.
PLOS ONE, Vol. 10, (10) : 1-11
Chorell, Erik; Andersson, Emma; Evans, Margery L.; et al.
mBio, Vol. 6, (1)
Engström, Patrik; Krishnan, K. Syam; Ngyuen, Bidong D.; et al.
Molecular Cell, Vol. 57, (3) : 445-455
Evans, Margery L.; Chorell, Erik; Taylor, Jonathan D.; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2015, Vol. 5
Sharma, Sandeep K; Chorell, Erik; Steneberg, Pär; et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Vol. 466, (2) : 192-195
Sharma, Sandeep K.; Chorell, Erik; Wittung-Stafshede, Pernilla
Organic Letters, American Chemical Society (ACS) 2015, Vol. 17, (24) : 6194-6197
Singh, Pardeep; Chorell, Erik; Krishnan, K Syam; et al.
Organic and biomolecular chemistry, Vol. 12, (12) : 1942-1956
Dang, Hung The; Chorell, Erik; Uvell, Hanna; et al.
mBio, Vol. 5, (6) : UNSP e02038-
Greene, Sarah E.; Pinkner, Jerome S.; Chorell, Erik; et al.
European Journal of Organic Chemistry, (28) : 6175-6182
Kindahl, Tomas; Chorell, Elin; Chorell, Erik
Organic and biomolecular chemistry, Vol. 12, (25) : 4461-4470
Kindahl, Tomas; Chorell, Erik
Chemistry and Biology, Elsevier 2013, Vol. 20, (10) : 1245-1254
Andersson, Emma K.; Bengtsson, Christoffer; Evans, Margery L.; et al.
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, Vol. 245
Bengtsson, Christoffer; Chorell, Erik; Krishnan, Syam; et al.
European Journal of Organic Chemistry, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2013, Vol. 2013, (33) : 7512-7516
Chorell, Erik; Chorell, Elin
Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2013, Vol. 78, (23) : 12207-12213
Krishnan, K. Syam; Bengtsson, Christoffer; Good, James A. D.; et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, Elsevier 2012, Vol. 20, (9) : 3128-3142
Chorell, Erik; Pinkner, Jerome S; Bengtsson, Christoffer; et al.
Chemistry - A European Journal, Berlin: Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2012, Vol. 18, (15) : 4522-4532
Chorell, Erik; Pinkner, Jerome S; Bengtsson, Christoffer; et al.
Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2012, Vol. 134, (7) : 3439-3444
Horvath, Istvan; Weise, Christoph F; Andersson, Emma K; et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, Elsevier Masson SAS 2011, Vol. 46, (4) : 1103-1116
Chorell, Erik; Bengtsson, Christoffer; Sainte-Luce Banchelin, Thomas; et al.
Tetrahedron Letters, Elsevier Ltd 2010, Vol. 51, (18) : 2461-2463
Chorell, Erik; Edvinsson, Sofie; Almqvist, Fredrik
Journal of Medicinal Chemistry, Washington, USA: American Chemical Society 2010, Vol. 53, (15) : 5690-5695
Chorell, Erik; Pinkner, Jerome S; Phan, Gilles; et al.
Nature Chemical Biology, Nature Publishing Group 2009, Vol. 5, (12) : 913-919
Cegelski, Lynette; Pinkner, Jerome S; Hammer, Neal D; et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Elsevier Ltd 2008, Vol. 18, (12) : 3536-3540
Åberg, Veronica; Das, Pralay; Chorell, Erik; et al.
Journal of Organic Chemistry, Washington, DC 20036, USA: American Chemical Society 2007, Vol. 72, (13) : 4917-4924
Chorell, Erik; Das, Pralay; Almqvist, Fredrik
Microwave-assisted synthesis of hetreocycles, Springer-Verlag 2006 : 1-30
Pemberton, Nils; Chorell, Erik; Almqvist, Fredrik
Organic and biomolecular chemistry, London, U.K.: Royal Society of Chemistry 2005, Vol. 3, (15) : 2817-2823
Åberg, Veronica; Norman, Fredrik; Chorell, Erik; et al.