"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-12

Plötsligt smäller det – främre korsbandsskada

NYHET Charlotte Häger, professor i fysioterapi, tilldelas Iksus Idrottsvetenskapliga pris till Jan Åhmans minne, för sin forskning om korsbandsskador. Priset delas ut i samband med Umeå universitets Årshögtid.

Iksus Idrottsvetenskapliga pris till Jan Åhmans minne delas ut till en nationell forskare som på ett övertygande sätt bidrar till att öka kunskapen inom det idrottsvetenskapliga området.

- Jag blev jätteglad över att min och mina medarbetares forskning uppmärksammas. Jag är särskilt glad att få det här priset eftersom jag under min studenttid var aktiv tävlingsidrottare inom Iksu, framför allt i basket. Numer är jag mer aktiv som motionär.

- Jag har haft förmånen att få lära känna Jan Åhman personligen. När mitt lag gick upp i division I inom dambasket med IKSU var Jan och andra engagerade personer ett viktigt stöd för oss.

Jan Åhman - idrottslärare och aktiv entreprenör - var med och bildade IKSU sport och instiftade det här priset tillsammans med IKSU. Priset delas ut med det övergripande syftet att främja idrottsvetenskaplig forskning i Sverige.

– Jag är fysioterapeut och har bedrivit forskning sedan 90-talet. Mitt intresse för forskning började med att jag ville ha bättre förklaringsmodeller och evidens för vilken behandling jag skulle välja redan när jag var ganska nybliven sjukgymnast - numer är yrkestiteln fysioterapeut.

Forskning kring korsbandsskada

Ett mål som Charlotte Häger har med forskningen, är att kunna utveckla bättre behandling och rehabilitering och att förebygga nya skador. Hon vill också genom ökad kunskap göra det möjligt för både idrottare och de som inte idrottar, att kunna fortsätta vara fysiskt aktiva hela livet.

- Jag forskar om rörelsekontroll hos personer med olika slags rörelseproblem, både idrottare och icke-idrottare, barn och vuxna, även med neurologiska sjukdomar. Det här priset får jag för min forskning kring främre korsbandsskada som är en av de vanligaste idrottsskadorna. Med hjälp av bland annat högteknologisk rörelseanalys i labb utvärderar jag och mitt forskningsteam konsekvenser av den här typen av skada.

Charlotte vill också ta reda på vilka som löper störst risk för skada eller en ny skada, vilket är vanligt.

– I vår forskning undersöker vi också effekter på hjärnan och nervsystemet av en korsbandsskada, och det gör vi med hjälp av olika metoder att avbilda hjärnan i kombination med rörelseanalys. Vi vill kunna hitta objektiva mått i termer av rörelsemönster och hjärnaktivitet för de som exempelvis är rädda för ny skada och därför rör sig på annorlunda sätt. Rädsla för ny skada är en stor anledning till att man inte återgår till idrott eller vågar fortsätta vara fysiskt aktiv.

Stimulera fortsatt forskning

Iksus Idrottsvetenskapliga pris till Jan Åhmans minne är avsett att stimulera fortsatt forskning och tilldelas därför forskare som även fortsättningsvis kommer bedriva forskning inom det idrottsvetenskapliga området.

- Jag hoppas kunna bidra med ny kunskap inom idrottsvetenskapen både genom min forskning och i nätverk och organisationer. Jag är aktiv inom ett nationellt forskarnätverk kring korsbandsskador och är också vice ordförande i det nationella forskningsrådet Centrum för idrottsforskning.

Charlotte är professor med förenad tjänstgöring som fysioterapeut vid Rörelseorganens Centrum vid Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten.