"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-20

Positiva omdömen i utvärdering av nordisk klimatforskning

NYHET Det samnordiska tvärvetenskapliga klimatforskningsprojektet CLINF som leds från Umeå universitet och SLU får lysande betyg i en utvärdering av en internationell forskarpanel till Nordiska ministerrådet.

Text: Ola Nilsson

I utvärderingen konstaterar forskarpanelen bland annat: CLINF:s forskningsresultat ger viktiga bidrag till förståelsen av klimatrelaterade sjukdomar, CSI, i de nordliga delarna av världen. Detta är ett kunskapsområde som inte har studerats i någon större utsträckning förut, och centret bidrar med nordiska perspektiv till det internationella arktiska forumet. Studierna har inte bara etablerat viktiga databaser utan också främjat modellering som tar itu med komplexiteten hos klimatfaktorer som påverkar CSI i Arktis.

CLINF, Climate-change Effects on the Epidemiology of Infectious Diseases and the Impacts on Northern Societies, som nu går i mål, har finansierats av Nordiska ministerrådet via Nordforsk. Projektet har haft klimatförändringarnas betydelse för spridningen av infektionssjukdomar i fokus, och hur sådan spridning kan motverkas. Det nordiska excellenscentret har engagerat forskare inom olika discipliner från de nordiska länderna samt Ryssland, och har studerat hela området från västra Grönland till östra Sibirien retroaktivt under en trettioårsperiod. Efter Rysslands angreppskrig på Ukraina har dock den ryska delen av projektet avstannat.

– Mer än tre fjärdedelar av större utbrott av infektioner är zoonoser, de når mänskligheten från naturen. Därför är det viktigt, ja nödvändigt, att få in nya metoder att förutsäga dessa och skydda oss från nya pandemier. Genom att koppla ihop data från intensiv övervakning av miljön med hälsodata från djur och människor, så kallad One Health-metod vore vi bättre utrustade att möta faktor X säger Birgitta Evengård

CLINF har publicerat närmare 80 vetenskapliga artiklar i peer-review granskade tidskrifter under projekttiden från 2016 till 2024, och ett betydande antal doktorander och postdoktorer har utbildats.

Studierna har inte bara etablerat viktiga databaser utan också främjat modellering som tar itu med komplexiteten i det klimat- och landskapsscenario som påverkar CSI i Arktis. CLINF engagerade även de traditionella kunskapsbärare och samhällen som lever närmast klimatförändringarnas effekter. Detta är ett viktigt arbete och partnerskapen bör fortsätta i takt med att studierna fortsätter, konstateras det i utvärderingen.

CLINF har letts av Birgitta Evengård vid Umeå universitet och Tomas Thierfelder vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det har administrerats av Svenja Stöven vid Umeå universitet.

Läs mer
https://www.clinf.org/

Kontakt