"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-08-18

Projekt om delningsekonomi genomfört

NYHET Nu avslutas projektet Sharing City Umeå där Umeå universitetet deltagit genom delprojektet Dela grönytor. Syftet med Dela grönytor har varit att genom delningsekonomi öka nyttjandegraden av grönytor, men även social trygghet och inkludering.

Text: Frida Fjellström

Sharing City Umeå har sedan hösten 2017 varit en av fyra svenska testbäddar för att testa, utveckla och kritiskt granska delningsekonomins möjligheter och risker i städer. Arbetet är en del av det nationella programmet Sharing Cities Sweden som avslutas den sista augusti 2021.

Dela grönytor

Umeå universitet har deltagit i delprojektet Dela grönytor som genomfördes utifrån utvecklingsbehov som Region Västerbotten, Akademiska Hus och Umeå universitet identifierat i området Universitetsstaden. Med två universitet, ett sjukhus, ett idrottscentrum, en gymnasieskola, flera förskolor, en science park och bostäder besöker i snitt 40 000 personer dagligen området på vardagar.

- Även om det huvudsakliga syftet har varit att genom delningsekonomi öka nyttjandegraden av grönytorna och skapa en ökad social hållbarhet i Universitetsstaden så har vi också under projektets gång kunnat utveckla våra samarbetsformer med fastighetsägarna, säger Lisa Redin, samordnare för miljö och säkerhet på Umeå universitet.

Projektet Dela grönytor inleddes med en målgruppsanalys, där bland annat yrkesverksamma, studenter och andra besökare till området tillfrågades om vad som skulle få dem att vilja vistas på campusparkens grönytor i ökad grad. Studentgrupper på projektkurser har fått i uppgift att utveckla de efterfrågade lösningarna till konkreta förslag.

I projektet har bland annat den delningspaviljong som finns uppförd framför Universumhuset installerats liksom de intilliggande utearbetsplatserna. Även walk- and talkslingorna har märkts upp och fått en egen karta. Ett krav från finansiärerna, Viable Cities via Energimyndigheten, Vinnova och Formas, var också att smart teknik ska användas i projekten.  

- Vid utearbetsplatserna finns en sensor installerad som mäter antal besökare och delningspaviljongen är försedd med digitala skärmar. Vidare har det i projektet, i den mån det har varit möjligt på grund av pandemin, genomförts aktiviteter där delningspaviljongen har varit utgångspunkten. Gruppträningspass har blandats med arbetsplatsträffar, föreläsningar och utdelning av Umu-kort, berättar Lisa Redin.

Några frågor om Dela grönytor till Lisa Redin

Vad tycker du är det viktigaste projektet lett till?
    - Ett ökat synliggörande av campusparkens fina grönytor samt förhoppningsvis även en ökad känsla av inkludering och trygghet i området.

Har ni stött på några svårigheter?
    - Vi hade gärna velat kunna mäta utomhusflödet av besökare i området men här har vi inte lyckats komma riktigt i mål på grund av kraven i GDPR-lagstiftningen. Att pandemin sedan har gått lite stick i stäv med projektets syfte skulle jag inte kalla en svårighet, den har snarare ställt krav på tålamod.

Kommer universitetet att fortsätta jobba med de här frågorna?
    - Ja, absolut. Inom vår samverkan med Akademiska Hus har vi till exempel ett fokusområde som heter Grönt campus – i detta kommer både gröna och sociala aspekter vad gäller utomhusmiljön på huvudcampus att fortsätta att utvecklas. Delningstjänster är också något som vi kommer att jobba vidare med i andra sammanhang.

Slutkonferens med Sharing City Umeå

Är du intresserad av att veta mer om Sharing City Umeå? En slutkonferens med Sharing City Umeå genomförs digitalt onsdag 25 augusti, kl. 09:00 - 11:45. Där får du veta mer om vilka lärdomar som har gjorts och hur vi kan ta dessa vidare. Läs mer och boka din plats Slutkonferens med Sharing City Umeå (umu.se)

Läs mer

En paviljong för delning och hållbara aktiviteter

Slutrapport Dela grönytor Sharing City Umeå