"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-25 Uppdaterad: 2023-10-24, 13:33

Rapport med fokus på hälsa och hälsoforskning i Sápmi

NYHET En ny rapport om samisk hälsa och samisk hälsoforskning publicerades i oktober 2021. Rapporten bygger på resultat från fokusgruppsdiskussioner och vill genom samisk delaktighet nå fördjupad kunskap kring utformning och tillvägagångssätt för samisk hälsoforskning.

Text: Karin Johansson

Det här är en studie av hur elva samiska fokusgrupper ser på hälsa och hälsoforskning. Den innehåller bland annat vilka frågor samer bedömer vara viktiga att få med när man ska göra en hälsostudie i traditionellt samiskt område.

Inom området samisk hälsa finns stora kunskapsbrister men flera försök görs att ändra på detta. Ett av dessa är forskningsprojektet HALDI – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi. Nu släpps en rapport som baseras på den första delen i HALDI-projektet.

Ny rapport

Den nya rapporten, Fokus på hälsa och hälsoforskning i Sápmi, sammanfattar resultaten från elva fokusgrupper med samiska deltagare i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland/Härjedalen. Arbetet med fokusgrupperna har syftat till att genom samisk delaktighet få fördjupad kunskap kring hälsa, sjukvård och hälsoforskning. 

– Det här är en studie av hur elva samiska fokusgrupper ser på hälsa och hälsoforskning. Den innehåller bland annat vilka frågor samer bedömer vara viktiga att få med när man ska göra en hälsostudie i traditionellt samiskt område, berättar Per Axelsson som är en av tre författare bakom rapporten samt tillsammans med Christina Storm Mienna leder projektet HALDI.

Samtal om samisk hälsa och samisk hälsoforskning

Under fokusgruppdiskussionerna hölls samtalen inom två övergripenade frågeområden samisk hälsa och samisk hälsoforskning. Inom området samisk hälsa diskuterades frågor som: vad kännetecknar god hälsa? Vilka strategier finns för att bibehålla en god hälsa? Finns det något som hotar/riskerar god hälsa? Behöver sjukvården utveckla och anpassas till samiska patienter och i så fall hur då?

Gällande samisk hälsoforskning ställdes frågor som: vad bör ingå i en undersökning om samers hälsa och livssituation? Hur bör hälsoforskning bedrivas? Vem bör göra hälsoforskning om samer? Hur bör insamlade data hanteras och förvaltas? Hur bör samisk etnicitet eller tillhörighet fångas upp i en hälsostudie?

Viktiga resultat för vidare arbete

Fokusgruppsdiskussionerna är en viktig kunskapskälla och utgångspunkt för att undersöka hur frågeformulär och kliniska studier kan anpassas till den samiska befolkningen i Sverige. Deltagarnas diskussioner gav bland annat viktig kunskap kring vilka områden som är av relevans i en hälsoundersökning och hur den bör genomföras.

Per berättar vidare att:
– Utifrån de resultat som framkom från fokusgrupperna har HALDI-projektet utvecklat ett frågeformulär som vi testat i en pilotstudie i Jokkmokks kommun under våren 2021. Kommande vår planerar vi för en klinisk hälsoundersökning i Jokkmokks kommun som även den implementerar resultat från fokusgruppstudien.

Projektet pågpr fram till 2023-12-31.

Rapporten som baseras på fokusgruppsdiskussionerna publiceras nu digitalt som en del av serien Skrifter från Várdduo – centrum för samisk forskning.
Här kan du ta del av rapporten Fokus på hälsa och hälsoforskning i Sápmi.