"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

HALDI – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi, Sverige

Forskningsprojekt Projektet HALDI avser att kartlägga hälsa och levnadsvillkor i en multietnisk befolkning boende i det traditionella samiska geografiska området, Sápmi. Särskilt fokus ligger på Sveriges urfolk, samerna. En pilotundersökning ska genomföras i Jokkmokks kommun där alla vuxna inbjuds till att deltaga och får självidentifiera sin etnicitet, i enlighet med internationella rekommendationer.

I projektet HALDI kommer nya grundläggande kunskaper av gagn för både det svenska och samiska samhället genereras. Detta görs initialt genom en omfattande studie av hälso- och levnadsförhållandena för befolkningen i Jokkmokks kommun, Norrbotten. HALDI-projektet samarbetar nära med och använder sig delvis av samma undersökningsmetoder (frågeformulär och klinisk undersökning) som SAMINOR-studien på norsk sida, som drivs av Senter för samisk helseforskning vid Norges arktiska universitet, UIT.

Projektansvarig

Per Axelsson
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 95
Christina Storm Mienna
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare, universitetslektor
E-post
E-post

Projektöversikt

 • Projektmedlemmar
  Maria Josefsson
  Forskare, universitetslektor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 70 99

  Externa projektmedlemmar

  Katarina Nägga, överläkare, docent, Lunds univ. och Linköpings univ.

  Lotta Omma, PhD, psykolog, Sameskolstyrelsen, Region Norrbotten

  Gudrun Spiik, distriktssköterska, Jokkmokks hälsocentral, Region Norrbotten

  Risten Utsi, läkare, medicinskt ansvarig HALDI-Jokkmokk, Jokkmokks Hälsocentral, Region Norrbotten

  Laila Rassa, distriktssköterska, Jokkmokks Hälsocentral

  Stefan Samuelsson, Professor, Linköpings universitet

Projektbeskrivning

Inledningsvis kommer HALDI att använda sig av fokusgruppdiskussioner i en samisk befolkning som hjälp till att utforma ett frågeformulär som även passar samisk kontext i Sverige. I steg 2 utförs en pilotstudie tillsammans med Jokkmokks hälsocentral där kommunens invånare inbjuds att delta i undersökningen som innehåller både frågeformulär och kliniska undersökningar.

I gengäld erhåller kommunen rapporter, såväl muntligt som skriftligt om invånarnas hälsa och levnadsförhållanden. Beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt kan på så vis erhålla kunskapsbaserat underlag som stöd i arbetet att utforma lämpliga hälsofrämjande initiativ för ett jämlikt hälso-/sjukvårdsarbete i framtiden.

De insamlade uppgifterna i HALDI kommer också kunna göras jämförbara med SAMINOR så att vi för första gången kan skapa kunskap om hälsosituationen för ett och samma urfolk i två länder men också för en stor del av den norra regionen av Sverige och Norge. Studien kommer att genomföras i nära samarbete med Universitet i Tromsö.

Förutom återrapportering till kommunen kommer resultaten att redovisas i vetenskapliga tidskrifter. Det långsiktiga målet är att etablera en kontinuerligt återkommande hälsostudie som kan erbjudas till de samiska förvaltningskommunerna och på sikt ger möjlighet att identifiera och följa trender och tendenser i befolkningens hälsa över tid. Data om etnicitet samlas in via självidentifiering och kommer hanteras av en infrastruktur som värnar urfolksperspektiv och som förespråkas och redan existerar internationellt.

Finansiellt stöd har erhållits från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (2018-0100) samt Socialdepartementet.

Publikationer

Skrifter från Centrum för samisk forskning, 29
Storm Mienna, Christina; Omma, Lotta; Axelsson, Per
Psykisk hälsa och välmående på svensk sida av Sápmi: en antologi, Umeå: Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2021 : 7-15
Axelsson, Per
Socialmedicinsk Tidskrift, Socialmedicinsk tidskrift 2021, Vol. 98, (5-6) : 751-757
Storm Mienna, Christina; Axelsson, Per
Indigenous Data Sovereignty and Policy, New York & Abingdon: Routledge 2021 : 99-111
Axelsson, Per; Storm Mienna, Christina
Frontiers in Neurology, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 12
Balabanski, Anna H.; Dos Santos, Angela; Woods, John A.; et al.
Routledge handbook of indigenous wellbeing, Routledge 2019 : 13-22
Axelsson, Per; Storm Mienna, Christina
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2019, Vol. 78, (1)
Storm Mienna, Christina; Axelsson, Per
Routledge Handbook of Indigenous Wellbeing, Routledge 2019 : 89-96
Garvis, Susanne; Omma, Lotta
Statistical Journal of the IAOS, IOS Press 2016, Vol. 32, (1) : 37-41
Madden, Richard; Axelsson, Per; Kukutai, Tahu; et al.
Senast uppdaterad: 2024-01-11