Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

HALDI – hälsa och levnadsvilkor i Jokkmokks kommun

Forskningsprojekt I projektet HALDI kommer nya grundläggande kunskaper av gagn för både det svenska och samiska samhället genereras. Detta görs genom en omfattande studie av hälso- och levnadsförhållandena för befolkningen i Jokkmokks kommun. HALDI-projektet samarbetar nära med och använder sig av samma undersökningsmetoder (frågeformulär och klinisk undersökning) som SAMINOR-studien på norsk sida, som drivs av Senter för samisk helseforskning vid Norges arktiska universitet, UIT.

Inledningsvis kommer HALDI att använda sig av fokusgruppdiskussioner som hjälp till att forma ett frågeformulär som även passar samisk kontext i Sverige. I steg 2 utförs en pilotstudie tillsammans med Jokkmokks hälsocentral där kommunens invånare inbjuds att delta i undersökningen som innehåller både frågeformulär och kliniska undersökningar. I gengäld erhåller kommunen rapporter, såväl muntligt som skriftligt om invånarnas hälsa och levnadsförhållanden. Beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt får på så vis hjälp med i arbetet att utforma lämpliga hälsofrämjande initiativ för att stödja hälso-/sjukvårdsarbetet i framtiden. Det insamlade uppgifterna i HALDI kommer också kunna göras jämförbara med SAMINOR så att vi för första gången kan skapa kunskap om hälsoutfallet för ett och samma urfolk i två länder men också för en stor del av den norra regionen av Sverige och Norge. Studien kommer att genomföras i nära samarbete med Universitet i Tromsö och en referensgrupp med deltagande från bla Sametinget i Sverige och Folkhälsomyndigheten. Förutom rapporterna kommer resultaten att redovisas i vetenskapliga tidskrifter. Det långsiktiga målet är att etablera en kontinuerligt återkommande studie som ger oss möjlighet att identifiera och följa trender och tendenser i befolkningens hälsa över tid. Stöd har erhållits från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (2018-0100) och Socialdepartementet.

Projektansvarig

Per Axelsson
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 95
Christina Storm Mienna
Övertandläkare, universitetslektor, specialistutbildad tandläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 62 30

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-08-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Várdduo - Centrum för samisk forskning

Forskningsämne

Demografi, Samisk forskning
 • Projektmedlemmar
  Maria Josefsson
  Universitetslektor
  E-post
  E-post
  Lena Maria Nilsson
  Projektkoordinator, övrig/annan befattning, samordnare, forskning
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 59 59

  Externa projektmedlemmar

  Christina Storm Mienna Umeå Universitet/Reg. Västerbotten
  Katarina Nägga, Lunds univ. och Linköpings univ.
  Lotta Omma, Region Norrbotten
  Gudrun Spiik, Jokkmokks hälsocentral
  Risten Utsi, Jokkmokks Hälsocentral
  Laila Rassa Jokkmokks Hälsocentral
  Eleonor Blind, Jokkmokks hälsocentral