Hoppa direkt till innehållet
printicon

HALDI – hälsa och levnadsvilkor i Sápmi, Sverige

Forskningsprojekt I projektet HALDI kommer nya grundläggande kunskaper av gagn för både det svenska och samiska samhället genereras. Detta görs genom en omfattande studie av hälso- och levnadsförhållandena för hela befolkningen i det traditionella samiska området Sápmi. HALDI-projektet samarbetar nära med och använder sig av samma undersökningsmetoder (frågeformulär och klinisk undersökning) som SAMINOR-studien på norsk sida, som drivs av Senter för samisk helseforskning vid Norges arktiska universitet, UIT.

Inledningsvis kommer HALDI att använda sig av fokusgruppdiskussioner som hjälp till att forma ett frågeformulär som även passar samisk kontext i Sverige. I steg 2 är det tänkt att det blir en pilotstudie tillsammans med Jokkmokks hälsocentral och kommun. Avslutningsvis är tanken att HALDI precis som SAMINOR kommer kunna erbjudas till kommuner runt om i Sápmi. Kommuner som deltar erhåller i gengäld rapporter, såväl muntligt som skriftligt, om samiska och icke-samiska invånares hälsa och levnadsförhållanden. Beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt får på så vis hjälp med i arbetet att utforma lämpliga hälsofrämjande initiativ för att stödja hälso-/sjukvårdsarbetet i framtiden. Det insamlade uppgifterna i HALDI kommer också kunna göras jämförbara med SAMINOR så att vi för första gången kan skapa kunskap om hälsoutfallet för ett och samma urfolk i två länder men också för en stor del av den norra regionen av Sverige och Norge. Studien kommer att genomföras i nära samarbete med Universitet i Tromsö, Sametinget i Sverige, medverkande kommuner och regioner/landsting och Folkhälsomyndigheten. Förutom rapporterna kommer resultaten att redovisas i vetenskapliga tidskrifter. Det långsiktiga målet är att etablera en kontinuerligt återkommande studie som ger oss möjlighet att identifiera och följa trender och tendenser i befolkningens hälsa över tid.

Projektansvarig

Per Axelsson
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 95
Christina Storm Mienna
Övertandläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 62 30

Projektöversikt

Projektperiod

2018-08-01 2019-06-30

Forskningsämne

Samisk forskning