"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-14 Uppdaterad: 2022-06-13, 08:49

Rekordmånga utländska läkare godkända på teoriprov

NYHET Bland utländska läkare som genomförde det senaste teoretiska delprovet för svensk legitimation blev 43 procent godkända, 98 av totalt 226. Det är det bästa resultatet sedan systemet infördes.

Text: Ola Nilsson

– Det systematiska arbete som pågår på flera håll med att förbereda de prövande läkarna i kombination med att vi har justerat provet, har gett det här goda resultatet säger Magnus Hultin vid Umeå universitet som är ansvarig för kunskapsprovet.

Utländska läkare som har legitimation från ett land utanför EU/EES-området kan anmäla sig till kunskapsprovet. Det nu aktuella teoriprovet skedde 24 maj i Göteborg och Umeå. De som blir godkända på teorin kan gå vidare till ett praktiskt kunskapsprov, och de som blir godkända även där kan sedan söka svensk läkarlegitimation.

Provet testar att de utlandsutbildade läkarna har de teoretiska kunskaper och förståelse som krävs för att fungera i den svenska sjukvården. Provet sker på svenska och är ett stickprov från hela bredden av medicinsk kunskap och består av tre delar. En del innehåller fem kliniska patientfall med vardera fem till sju delfrågor, en del med 140 frågor från hela läkarutbildningen och en del där en vetenskaplig artikel ska tolkas.

– Provets bredd säkerställer examensmålens skrivningar om att läkare ska ha en bred och djup medicinsk kunskap, ha kunskap om vetenskapliga metoder, deras möjligheter och begräsningar, hur de tillämpas i området, och att visa förmåga analysera och integrera komplexa frågeställningar och situationer, säger Magnus Hultin.

Umeå universitet har Socialstyrelsens uppdrag att genomföra provet. Det praktiska provet genomförs i samarbete med Göteborgs och Uppsala universitet samt från och ned i höst med också Lunds universitet.

Kontakt

Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09