"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-26

Rektorsprogrammet får fortsatt förtroende

NYHET Umeå universitet är ett av sju universitet som får möjlighet att förhandla med Skolverket om att ge Rektorsprogrammet 2021-2027.

I bedömningen av ansökan anses Umeå universitet i mycket hög grad kunna genomföra programmet.  Även Karlstads universitet bedöms att i mycket hög grad kunna genomföra programmet medan Göteborgs universitet, Mittuniversitet, Linnéuniversitet, Stockholms universitet och Uppsala

universitet bedöms att i hög grad kunna genomföra programmet. Umeå och Karlstads universitet ges möjlighet att genomföra utbildningen såväl inom som utanför den egna regionen.

– Det är oerhört roligt att vi får ett så gott omdöme för vår ansökan och möjlighet att fortsätta att utveckla vår verksamhet under de kommande åren säger, Helene Ärlestig, avdelningschef vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen.

Fakta

Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet började utbilda skolledare år 1993. Under den nuvarande avtalsperioden, 2015-2021, ger Centrum för skolledarutveckling Rektorsprogrammet i norra Norrland samt i södra Götaland omfattande Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland och Öland. Rektorsprogrammet riktar sig till rektorer och biträdande rektorer inom alla läroplansstyrda skolformer. Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket och bedrivs i internatform.

För mer information, kontakta: