"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-02

RJ-miljoner till forskning vid humfak

NYHET Per Ambrosiani, Institutionen för språkstudier, Jenny Ingridsdotter och Pelle Snickars, båda Institutionen för kultur- och medievetenskaper, är tre forskare vid Humanistiska fakulteten som fått medel från Riksbankens jubileumsfonds senaste tilldelningar.

Text: Per Melander

Per Ambrosiani får 959 000 kr för infrastrukturprojektet Migrering av databasen "Cyrillic and Glagolitic Books and Manuscripts in Sweden" till ALVIN. Projektet syftar till att migrera innehållet i databasen Cyrillic and Glagolitic Books and Manuscripts in Sweden (CGS) till den digitala plattformen Alvin. CGS utgör resultatet av infrastrukturprojektet Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv (2010–2013), genomfört med stöd av RJ, och innehåller c:a 700 poster med beskrivningar av äldre slaviska handskrifter och tryckta böcker med kyrillisk eller glagolitisk skrift vilka bevaras i ett tjugotal svenska bibliotek och arkiv.

Läs mer på rj.se

Jenny Ingridsdotter får 4 319 000 kr för etnologiprojektet Bosättning och fördrivning: Intrasslade historier och svenska migranter i Argentina, Brasilien och Bolivia. Detta projekt fokuserar på svensk migration till Latinamerika i början av 1900-talet och bidrar med ny empirisk kunskap och till teoretisk utveckling. Huvudsyftet är att diskutera hur migration, bosättning och fördrivning var delar av samma process i det som brukar kallas "nybyggarsamhällen". 

Läs mer på rj.se

Pelle Snickars får 5 955 000 kr för medieprojektet Moderna tider 1936. Vad ser och hör samtida algoritmer för mönsterigenkänning när de appliceras på mediehistoriskt källmaterial? All historieskrivning kräver tolkningsarbete, men vilka algoritmiska uttolkningar av det förflutna åstadkommer mjukvara? MODERN-36 är ett empiriskt orienterat forskningsprojekt som studerar hur maskiner tolkar vardagliga modernitetssymboler i medialt arkivmaterial från 1936.

Läs mer på rj.se