"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-16

Samisk hälsoundersökning igång – hoppas på fler deltagare

NYHET Den stora undersökningen av upplevd hälsa bland svenska samer går nu in på slutvarvet. Enligt preliminära siffror har hittills en nästan lika stor andel bland samer svarat som bland svenskar i allmänhet som svarar på den nationella folkhälsoenkäten.

Text: Ola Nilsson

– Vi är glatt överraskade över hur bra det har gått. Fram till nu har forskningen saknat mycket kunskap om måendet bland samer i allmänhet, så det kan finnas ett uppdämt behov av att delta i denna typ av hälsoforskning, säger Jon Petter Stoor, psykolog och forskare vid Umeå universitet med särskild inriktning på samisk hälsa.

I februari gick 10 000 enkäter ut till samer i åldern 18-84 år. Hittills har cirka 35 procent valt att svara. Studien går nu in på slutvarvet. Ett brev med påminnelse går ut till dem som inte svarat, och forskarna hoppas då på att få upp deltagandet ytterligare.

Om undersökningen faller väl ut är den tänkt att bli återkommande, på samma sätt som de regionala hälsoundersökningarna som genomförs vart fjärde år i de norra regionerna. Parallellt med enkäten genomförs också en registerbaserad studie. På det sättet kan forskarna sedan jämföra den självrapporterade hälsan med hälsan som framkommer i hälso- och dödlighetsregister. Bland annat ska man undersöka förekomst och dödlighet i covid-19 bland samer.

Eftersom det i folkbokföringen inte framgår vem som är same, måste forskarna på detta sätt hitta andra sätt att sortera ut målgruppen. Enkäten har gått ut till personer som antingen är upptagna i Sametingets preliminära röstlängd, klassade som renskötare eller ingår i renmärkesregistret.

Uppdraget att genomföra studierna kommer från Sametinget som finansierar studien tillsammans med Folkhälsomyndigheten. När materialet är färdiginsamlat ska man bygga upp ett system som möjliggör för andra forskare att ta del av materialet. En styrgrupp med mandat från Sametinget ska säkerställa att materialet används på ett godtagbart sätt.

– Det är en förtroendefråga att den här typen av forskning har stöd av samerna själva och att de styr över hur resultaten används, säger Jon Petter Stoor.

Ungefär samtidigt med enkäten om samers hälsa pågår den stora nationella folkhälsoenkäten. Där ligger svarsfrekvensen just nu något högre, på cirka 40 procent.

Till studien

Kontakt

Petter Stoor
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 63