"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-18 Uppdaterad: 2024-04-24, 08:15

Satsning på digitalisering av norrländska dagstidningar

NYHET För att möta det växande behovet av digitalt forskningsmaterial inom samhällsvetenskap och humaniora har forskargrupper, Universitetsbiblioteket vid Umeå universitet samt Kungliga biblioteket jobbat för att få bättre tillgång till digitala norrländska dagstidningar. Kempestiftelserna har beslutat att finansiera infrastrukturprojektet och tack vare satsningen öppnas nu nya möjligheter för forskningen kring Norrland under första delen av 1900-talet.

– Det känns roligt för genom detta projekt kommer vi att kunna skapa en god infrastruktur för forskningen som kommer att öka förståelsen av Norrlands utveckling. Vi förväntar oss att våra forskare kommer att kunna utforska helt nya dimensioner av Sveriges historia, kultur och samhällsutveckling sett ur ett norrländskt perspektiv, säger Mikael Sjögren, överbibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek.

Digitala dagstidningar har blivit en allt viktigare resurs. Det innehållsrika materialet ger en snabb överblick över studieobjekt och möjliggör för nya digitala analysmetoder. I dagens forskningslandskap är dessutom tillgång till stora textmängder ofta avgörande för att utföra kvantitativa studier. Rikard Eriksson, professor vid institutionen för geografi, är glad över tillgången till nytt material:

– Med den stora omvandling som sker i norra Sverige är det fantastiskt att vi får tillgång till ett nytt material som kan spegla den förra industrialiseringen. Det kommer nu vara möjligt att dra historiska paralleller till dagens debatter både i omvandlingens riktning och hastighet. Det kommer vara användbart för oss i forskningsprogrammet "Det nya Framtidslandet" men också en resurs för alla som är intresserade av vad som sker i norra Sverige, säger Rikard Eriksson.

Projektet pågår under 2024–2025 och fyra norrländska dagstidningar kommer att digitaliseras för åren 1907 till 1925. De tidningar som ingår i projektet är Sundsvalls tidning, Norrbottens-Kuriren, Örnsköldsviks Allehanda samt Haparandabladet.