"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-13

Seminarium om styrning bortom New Public Management

NYHET Regeringen vill att välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli mer vägledande och har därför påbörjat ett arbete med att utveckla styrmodeller i samverkan med den vetenskapliga forskningen.

Civilminister Ardalan Shekarabi genomförde i samverkan med Centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitet, ett seminarium om styrning bortom New Public Management, NPM.

Seminariet var ett i raden av kunskapsseminarier som civilministern initierat för att samla kunskap från forskning och arbetsliv om olika aspekter av förvaltningsstyrningen.

Syftet med seminarierna är att samla kunskap från forskning och arbetsliv om olika aspekter av förvaltningsstyrningen.Seminariet i Umeå hade fokus på utvärderingars roll i styrningen.

Fem talare presenterade sina tankar om konsekvenser av utvärdering och granskning för verksamheternas praktik. De medverkande var Jan-Eric Furubo, Riksrevisionen, Anders Hanberger, professor vid Centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitet, Sofia Larsen, ordförande i Jusek, Helena Linge, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund och Per Molander, generaldirektör vid Inspektionen för socialfärsäkringen.

Andra frågor som togs också upp- vilka konsekvenser har dagens utvärdering och granskning för  välfärdsverksamheternas praktik?
- vilken roll bör de ha i framtidens styrningsmodeller?

Tre av talarnas presentationer:
Konsekvenser av utvärdering för skolan och äldreomsorgenAnders Hanberger, Centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitet
Granskning och utvärdering i den offentliga förvaltningenPer Molander, Inspektionen för socialförsäkringen
Kunskapsseminarium om utvärdering och granskning av välfärden bortom NPMJan-Erik Furubo, Riksrevisionen

Webbsändningar
regeringens hemsida finns webbsändningar från de seminarier som genomförts och mer information.

Redaktör: Michael Nordvall