"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-12 Uppdaterad: 2024-01-26, 11:58

Ska skydda personuppgifter bakom nya algoritmer

NYHET Xuan-Son Vu, postdoktor i datavetenskap vid Umeå universitet, medverkar i ett nytt forskningssamarbete som ska hjälpa forskare att följa GDPR, EU:s dataskyddsförordning. – Vi kommer att utveckla metoder som automatiskt maskerar personlig och känslig information och separerar det från den data som forskarna behöver, säger Xuan-Son Vu. 

Text: Victoria Skeidsvoll

F­ör att utveckla ny kunskap och ligga i framkant behöver forskare världen över kunna dela forskningsdata mellan varandra. Idag finns det dock en risk att personer som nämns i ord i olika textmassor går att identifiera.

– Det kan till exempel vara uppgifter om vad man heter eller vad man bor, eller politiska åsikter, förklarar Xuan-Son Vu.

Han är postdoktor i datavetenskap vid Umeå universitet och medverkar i det nya forskningsprojektet, ”Mormor Karl är 27 år: Automatisk pseudonymisering av forskningsdata”, som tar sig an svåra och viktiga utmaningar inom pseudonymisering – den teknik som rekommenderas av EU.

– Pseudonymisering handlar om system och teknik för att automatiskt maskera personlig och känslig information och separera det från den data som forskarna behöver. Vi måste utveckla och tillhandahålla olika sätt att stärka pseudonymiseringsteknikerna innan vi tillämpar dem i praktiken, säger Xuan-Son Vu. 

Tillgång till forskningsdata

Målet är att skapa språkteknologiska algoritmer som kan upptäcka personuppgifter och känslig information i stora textmassor och automatiskt ersätta orden med lämpliga pseudonymer. På så sätt kan personuppgifter skyddas och alla texter användas i olika slags forskning. Avsikten är att genom forskningsmiljösatsningen stödja Sveriges arbete med öppen tillgång till forskningsdata. 

”Mormor Karl är 27 år” koordineras av Göteborgs universitet och samlar kompetens inom filosofi, lingvistik och jämförande språkvetenskap vid Göteborgs universitet, Umeå universitet och Helsingfors universitet. Projektet pågår från 2023 till 2028 och finansieras med 18 miljoner av Vetenskapsrådet.

– Vi kommer att arbeta med mycket ambitiösa och utmanande frågeställningar i en helt ny forskningsmiljö och jag ser fram emot att få samarbeta med övriga projektmedlemmar, säger Xuan-Son Vu, postdoktor vid institutionen för datavetenskap.

Stärkt forskningssamarbete

Det är en institution vid Umeå universitet som under de senaste åren har lyckats rekrytera världsledande forskare inom bland annat dataintegritet, datasäkerhet, ansvarsfull AI, och människans interaktion med robotar och system.

– Vi har flera samarbeten med nationella och internationella aktörer inom akademi, samhälle och näringsliv. Nu ser vi fram emot att ytterligare stärka vårt samarbete med Göteborgs och Helsingsfors universitet, säger Lena Kallin Westin, prefekt vid institutionen för datavetenskap.

Fakta

Medverkande i forskningsmiljön "Mormor Karl är 27 år: automatisk pseudonymisering av forskningsdata" är: 

  • Projektledare Elena Volodina, forskare och docent vid institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet, (huvudsökande)
  • Simon Dobnik, professor vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, (PI)
  • Xuan-Son Vu, postdoktor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.
  • Therese Lindström Tiedemann, universitetslektor, finskugriska och nordiska avdelningen, nordiska språk, vid Helsingfors universitet
  • Två doktorander - en vid Göteborgs universitet och en vid Helsingfors universitet

Läs mer om projektet genom att följa denna länk.