"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-13 Uppdaterad: 2024-05-14, 12:46

Årlig studentkonferens för idrottsutbildningar vid Umeå universitet

NYHET För andra året i rad arrangeras nu SKI-konferensen för studenterna på Umeå universitets idrottsutbildningar, tisdag 28 maj i Humanisthusets Vardagsrum. Avgångsstudenter från Tränarprogrammet, Idrottsfysiologprogrammet och Idrottsvetenskapliga programmet samlas för att delta i en gemensam studentkonferens. Syftet är att ge studenterna en plattform att presentera sina examensarbeten för en tvärvetenskaplig publik och förhoppningsvis framtida arbetsgivare.

Konferensen, som är ett samarrangemang mellan två program inom Samhällsvetenskaplig fakultet, ett program inom Medicinsk fakultet samt Idrottshögskolan, är ett bra exempel på samverkan mellan olika institutioner och program. Genom ett öppensinnat och nytänkande samarbete mellan lärare har konferensen blivit en viktig mötesplats för kunskapsöverföring och nätverkande inför studenternas kommande arbetsliv.

– Vi är en stor idrottscommunity här på universitetet med varierande program från olika institutioner. Även om vi alla fokuserar på idrott är vår interaktion inte alltid så hög, förklarar Louise Davis, lärare från Institutionen för psykologi och en av initiativtagarna till konferensen.

– Jag kände att det var viktigt att föra samman studenter och personal från olika institutioner, för att ge studenterna möjlighet att nätverka och träffa varandra, för att dela sina kunskaper och erfarenheter, men också för att fira varandras framgångar och känna oss som en del av idrottsgemenskapen här på Umeå universitet.

Inför uppsatskonferensen arrangerar de tre programmen gemensamt en workshop för studenterna. Workshopen kommer att fokusera på populärvetenskaplig kommunikation och studenterna kommer att få användbara tips inför deras presentationer. Jenny Svender som är med och arrangerar konferensen och en av lärarna på Idrottsvetenskapliga programmet är också positiv till samarbetet och evenemanget.

– Det är inspirerande att arbeta institutionsövergripande, med idrottsutbildningarna som gemensam nämnare. Förhoppningen är att studenterna får med sig ökad kunskap om vetenskapskommunikation men att konferensen också ger dem en bild av de olika yrkesroller som finns inom idrottens område och som de kommer att ha när de nu går ut i arbetslivet, säger Jenny.

Förhoppningen är att studenterna får med sig ökad kunskap om vetenskapskommunikation men att konferensen också ger dem en bild av de olika yrkesroller som finns inom idrottens område

SKI-konferensen är också viktig för Idrottshögskolan som bland annat har till uppgift att stimulera till samverkan både internt och externt.

– Det här är ett lysande exempel på det, säger Pernilla Eriksson, områdeschef och biträdande föreståndare för Idrottshögskolan.

– Konferensen är värdefull för att sprida den kunskap som Umeå universitets idrottsstudenter har ut till allmänheten och också en möjlighet för studenter och lärare mellan de olika idrottsprogrammen att mötas och se varandras olika kompetenser, forsätter Pernilla.

Studentpresentationer och prisutdelning

Under eftermiddagen kommer studenterna att presentera sina arbeten för examinatorer, kurskamrater och besökare utifrån som också kan utgöra framtida arbetskamrater. Presentationen görs dels i form av en poster och dels en kort muntlig sammanfattning. Tack vare bidrag från Planeringsenheten kommer postrarna att kunna tryckas professionellt i år och förfriskningar kommer att stå till buds för besökarna.

En jurygrupp bestående av representanter från Idrottshögskolans forskningsråd kommer under eftermiddagen ta del av studenternas arbeten och därefter utse den bästa presentationen för respektive program. Priset delas ut till de studenter som på ett ”pedagogiskt sätt presenterar en välgjord poster med hög relevans inom respektive idrottsområde”.

Panel diskuterar övergången till arbetslivet

En av höjdpunkterna under konferensen kommer att vara en panel bestående av representanter, tillika tidigare studenter från de tre programmen, som idag arbetar på företag och idrottsorganisationer, som i ett samtal på scenen delar med sig av sina erfarenheter och ger värdefulla insikter om övergången till arbetslivet för de blivande idrottsvetarna och tränarna.

Program och mer information

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.