"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Andreas Hult

Forskare i idrottsmedicin och folkhälsa med inriktning mot hur vår livsstil och framförallt fysisk aktivitet är kopplat till framtida hälsa och risk för sjukdom. Lärare vid Idrottsfysiologprogrammet.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Idrottsmedicin
Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa

Jag är forskare inom idrottsmedicin och folkhälsa där jag intresserar mig kring hur livsstil och framförallt fysisk aktivitet påverkar vår hälsa. Tillsammans med forskargruppen Healthy ageing initiative har jag tidigare undersökt risk- och friskfaktorer för ett hälsosamt åldrande. Detta inkluderade även interventionsstudier för identifierade riskgrupper där vi studerat hur anpassad träning kan förbättra hälsan hos äldre med låg muskelmassa och muskelfunktion (sarkopeni), hög andel bukfett samt nedsatt balans. Genom att även erbjuda hemmaträning med digitalt stöd undersöker vi hur våra träningsprogram kan bli lättillgängliga för den breda allmänheten.

För närvarande arbetar jag tillsammans med kollegor med en träningsintervention som ska länka samman primärvården med privata träningscenter för att utvärdera om detta kan stödja fysiskt inaktiva kvinnor och män som förskrivits ett fysiskt aktiviet på recept (FaR). Vår förhoppning är att deltagande i en initial träningsintervention skapar inre motivation till träning som ska leda till en långsiktig förändrad livstil där fysisk aktivet och träning är en naturlig del.

Ett annat intressant projekt jag deltar i är VIPVIZA där jag studerar hur fysisk aktivitet och träning tidigare i livet och i nutid samvarierar med förekomst av åderförkalkning i 40-60 årsåldern. 

Jag är utbildad molekylärbiolog och lärare och disputerade vid enheten för idrottsmedicin 2015. Att förstå mätmetoder och dess tillförlitlighet lägger jag stor vikt vid både vid undervisning och forskning. 2023 blev jag utsedd till meriterad lärare och är därtill pedagogiskt ansvarig för idrottsfysiologprogrammet. Lärandeprocessen intresserar mig mycket och jag strävar efter att erbjuda varierande undervisningsmoment samt ge utrymme för studenter att aktivt lära av varandras kunskap och tidigare erfarenheter.

European Journal of Preventive Cardiology, Oxford University Press 2023, Vol. 30, (5) : 407-415
Fortuin-de Smidt, Melony; Bergman, Frida; Grönlund, Christer; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Vikberg, Sanna; Björk, Sabine; Nordström, Anna; et al.
BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, Vol. 13, (1)
Sörlén, Niklas; Hult, Andreas; Nordström, Peter; et al.
International Journal of Public Health, Springer Nature 2020, Vol. 65, (5) : 593-605
Ballin, Marcel; Hult, Andreas; Björk, Sabine; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Ballin, Marcel; Hult, Andreas; Björk, Sabine; et al.
Vox Sanguinis, John Wiley & Sons 2020, Vol. 115, (8) : 647-654
Hult, Andreas; Toss, Fredrik; Malm, Christer B.; et al.
PLoS Medicine, Public Library of Science 2020, Vol. 17, (6)
Nordström, Anna; Bergman, Jonathan; Björk, Sabine; et al.
Clinical Interventions in Aging, Dove Press 2019, Vol. 14 : 1589-1599
Ballin, Marcel; Lundberg, Emmy; Sörlén, Niklas; et al.
Journal of The American Geriatrics Society, John Wiley & Sons 2019, Vol. 67, (8) : 1625-1631
Ballin, Marcel; Lundberg, Emmy; Sörlén, Niklas; et al.
Clinical Diabetes, American Diabetes Association 2019, Vol. 37, (2) : 142-149
Hult, Andreas; Johansson, Jonas; Nordström, Peter; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2019, Vol. 20, (1) : 28-34
Vikberg, Sanna; Sörlén, Niklas; Brandén, Lisa; et al.
Archives of Osteoporosis, Springer 2018, Vol. 13, (1)
Hallkvist, Olle M.; Johansson, Jonas; Nordström, Anna; et al.
Archives of Osteoporosis, Springer 2018, Vol. 13, (1)
Johansson, Jonas; Hult, Andreas; Morseth, Bente; et al.
Active People, Active Places, Active Policy: Book of Abstracts
Hult, Andreas; Johansson, Jonas; Nordström, Peter; et al.
Transfusion, Vol. 56, (7) : 1834-1844
Larsson, Anders; Hult, Andreas; Nilsson, Anna; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (6)
Malm, Christer B.; Khoo, Nelson S.; Granlund, Irene; et al.
Transfusion, John Wiley & Sons 2013, Vol. 53, (1) : 28-33
Hult, Andreas; Malm, Christer; Oldenborg, Per-Arne

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

29 april 2013 till 31 december 2027

Kursansvarig för Examensarbete för kandidatexamen i Idrottsmedicin samt Grundläggande humanfysiologi vid Idrottsfysiologprogrammet där jag också är pedagogiskt ansvarig.