"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-25

Söksiffror för vårterminen – socionom populärast och växande intresse för sjuksköterskeutbildningar

NYHET Söksiffrorna för Umeå universitetet inför vårterminen 2023 är i princip i nivå med före pandemin. Socionomprogrammet på distans är fortsatt populärast och intresset för sjuksköterskeutbildningar i Skellefteå ökar vilket även sjuksköterskeutbildningen med praktik i Lycksele gör.

Text: Jakob Mjöbring

Söksiffrorna för Umeå universitetet inför vårterminen 2023 är i princip i nivå med före pandemin. Socionomprogrammet på distans är fortsatt populärast och intresset för sjuksköterskeutbildningar i Skellefteå ökar vilket även sjuksköterskeutbildningen med praktik i Lycksele gör.

– Det är glädjande att vi kan se ett ökat intresse både för sjuksköterskeutbildningen i Skellefteå och sjuksköterskeutbildningen med praktik i Lycksele eftersom dessa utbildningar är viktiga pusselbitar för samhällsomvandlingen som pågår i norra Sverige, säger Heidi Hansson, vicerektor med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Fler vill studera vid campus

Vidare visar ansökningssiffrorna för hela riket en minskning med 10,3 procent jämfört med vårterminen 2022 och för Umeå universitet är minskningen 14 procent jämfört med förra våren. Andelen sökande till distansprogram är nu 54 procent av alla sökande, och sökande till campusutbildningar utgör alltså 46 procent. För vårterminen 2020 var siffrorna 64 procent distans- och 36 procent campusutbildningar.

– Vi ser att fler åter vill studera vid våra campus vilket förstås är väldigt roligt då vi under pandemiåren bedrev så mycket distansutbildning och många missade lite av upplevelsen med att vara student, även om förstås distansutbildningarna har en väldigt viktig funktion att fylla även framåt, säger Heidi Hansson, vicerektor med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.