"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-11 Uppdaterad: 2022-10-28, 14:00

Nya utbildningar för samhällsomvandlingen i norr

NYHET I norra Sverige sker en snabb samhällsomvandling med etablering av nya industrier. I nyetableringens spår uppstår stora behov av utbildad personal även utanför industrin, till exempel av lärare och sjuksköterskor. Universitetet erbjuder därför nya distansutbildningar för att möta den ökande efterfrågan på kompetens.

Text: Jakob Mjöbring

Västerbotten och Norrbotten står inför en samhällsomvandling. Nya industrier etablerar sig och det kommer att krävas stora investeringar inom infrastruktur och energiförsörjning. I det nya samhällsbygget krävs också ett stort tillskott av utbildad personal inom skola och omsorg.

– Umeå universitet är en viktig aktör i samhällsomvandlingen både inom forskning och utbildning. Inom utbildningsområdet kommer det att krävas stora satsningar av oss för att möta de stora samhällsomvandlingarna. Att erbjuda nya utbildningar och utöka antalet utbildningsorter för distansutbildningarna är ett tydligt sätt att möta behoven, säger Heidi Hansson.

Förskollärare och yrkeslärare i Skellefteå

Bland satsningarna kan nämnas att Lärarhögskolan vid Umeå universitet startar två program på distans, med start våren 2023. Förskollärarprogrammet erbjuds med Umeå som utbildningsort och vid yrkeslärarprogrammet med Skellefteå som utbildningsort utbildas yrkeslärare för gymnasieskolan yrkesprogram.

– Vi har en överenskommelse med Skellefteå kommun om att samarbeta om kompetensförsörjning och vi tror på ett nära samarbete med kommunerna i de här frågorna, säger Heidi Hansson.

– Vi hoppas att distansstudier ska göra det möjligt för fler att utbilda sig till lärare. Behovet av utbildade lärare är stort inte bara i norra Sverige, utan i hela landet, säger Lars-Erik Lauritz, föreståndare för Lärarhögskolan.

En annan satsning som genomförts de senaste åren är att Grundlärarprogrammet 4-6 och Grundlärarprogrammet fritidshem erbjudits som arbetsintegrerad utbildningar. Det innebär att studenterna får möjlighet att arbeta och studera på hemorten. Målet är att kunna starta nästa arbetsintegrerade utbildning 2024.

Träffar i Skellefteå och praktik i Lycksele

En annan distansutbildning som är i fokus för samhällsomvandlingen i norr är sjuksköterskeutbildningen där det sedan tidigare finns distansutbildningarna med utbildningar med träffar i Skellefteå och möjlighet till praktik i både Skellefteå och Lycksele för att underlätta för distansstudier.

Samtliga utbildningar har sista ansökningsdag 17 oktober.

För mer information kan du gärna kontakta

Heidi Hansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 49
Lars-Erik Lauritz
Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 27