"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-08-23

Sökande efter tidigare upptäckt av bukspottskörtelcancer prisas

NYHET Daniel Öhlund, Institutionen för strålningsvetenskaper och Wallenberg centrum för molekylär medicin, får Svenska Läkaresällskapets pris för bästa vetenskapliga projektansökan om metoder för tidigare upptäckt och behandling av pancreascancer.

I Sverige insjuknar 1 000 individer varje år i pankreascancer, cancer i bukspottskörteln. Ungefär lika många avlider av sjukdomen årligen. Sjukdomen upptäcks sent, och majoriteten kan därför inte genomgå kirurgi, den enda potentiellt botande behandlingen som finns att tillgå. För spridd sjukdom finns tyvärr inga effektiva behandlingsalternativ.

– Pankreascancer har mycket dålig prognos, och sjukdomen förutspås före 2030 bli den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen, säger Daniel Öhlund. Behovet av nya behandlingsmetoder och tidigare upptäckt är därför av yttersta kliniska relevans.

Daniel Öhlund och hans forskargrupp hoppas hitta nya metoder att angripa sjukdomen genom att identifiera interaktioner mellan cancercellerna och det omgivande tumörstromat, det vill säga tumörbindväven, som är viktigt för tumörcellernas överlevnad.

– Pankreastumörer är uppbyggda av ett komplext tumörstroma, som förser pankreascancercellerna med viktiga signaler som reglerar cancercellernas överlevnad och behandlingsmotståndskraft. Vi vill studera dessa i detalj, för att sedan kunna utveckla behandlingsstrategier där viktiga interaktioner mellan tumörstromat och cancercellerna blockeras, säger Daniel Öhlund. Om vi lyckas kommer nya klasser av läkemedel mot pankreascancer att kunna utvecklas och nya sätt att detektera tumören att presenteras, säger Daniel Öhlund.

Prisutdelningen kommer att äga rum vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 12 november 2019.

Till Svenska Läkaresällskapets webb

Kontakt

Daniel Öhlund
Biträdande universitetslektor, specialistutbildad läkare, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 27