"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-05

Ny rapport om turism i arktiska städer

NYHET Rapporten ’Arctic Tourism in Times of Change: Dimensions of Urban Tourism’ är en del av projektet Partnerskap för hållbarhet – Arktisk turism i förändring, finansierat av Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram.

Text: Anngelica Kristoferqvist

Turismen har i många arktiska ytterområden i norra Europa och Nordamerika vuxit under de senaste åren, särskilt på de internationella marknader som är intresserade av vintern i norr och unika arktiska natur- och kulturbaserade upplevelser. Den senaste ökningen har underlättats genom en kombination av globalisering, klimatförändringar och en ökande "Arktifiering" av nordlig turism, som romantiserat Norden bland såväl konsumenter, som bland företag och politiska intressenter. I detta sammanhang har stadsplatser förblivit förhållandevis försummade i både akademiska och politiska resonemang kopplade till arktisk turism, då mycket av forskningen och allmänhetens uppmärksamhet är fokuserad på avlägsna destinationer och exotiska attraktioner som vanligtvis dominerar de populära reklambilderna av Arktis.

Denna rapport är den andra som utvecklats som en del av projektet Partnership for Sustainability: Arctic Tourism in Times of Change (finansierat av Nordiska ministerrådet Arktiskt samarbetsprogram 2018–2020). Den är baserad på en workshop från UArctic Thematic Network on Northern Tourism och Arctic Five-initiativet som hölls i Umeå, Sverige, i oktober 2019. Rapporten sammanför expertis och fallstudier från arktiska områden i de norra ytterområden som finns i Finland, Sverige, Norge, Island och Kanada, för att illustrera mångfalden av den stadsmässiga arktiska turismen. Men också för att synliggöra viktiga aspekter för hållbar lokal och/eller regional turismutveckling över hela Norden.

Fallstudierna visar att det finns en omfattande utbredning av stadsturism i Arktis. Eftersom urbana platser i Arktis inte främst är turistorter, sker turismen istället i samband med andra ekonomiska och samhälleliga aktiviteter. Arktiska städer möter på så vis en lokal efterfråga på urbanitet och tjänster inom fritid och underhållning, och de tjänar som destinationer för nationella och internationella kunder som letar efter det mer typiska nordliga utbudet såsom vinterupplevelser och norrsken. I detta sammanhang är den arktiska synen på urban turism i norra städer inte alltid självklar och turismen har inte utvecklats i förhållande till den nordliga kulturen på dessa platser.

Mot bakgrunden av dessa insikter finns det verkligen inte bara en väg framåt för stadsturism i Arktis - särskilt inte med tanke på att destinationer i den arktiska världen står inför en ny gryning som tvingats framåt av Covid-19-pandemin. I en global konkurrens om kapital, företag och människor verkar städerna i en allt högre utsträckning använda turismen som ett sätt för att stimulera den lokala ekonomin och anpassa sig för att uppnå individuella, lokala, regionala och nationella utvecklingsmål. I detta sammanhang blir "Arktis" ett begrepp att leka med och ett inslag som just nu är positivt laddat på den globala marknaden.

Rapporten

Författare: Dieter K. Müller, Doris A. Carson, Suzanne de la Barre, Brynhild Granås, Gunnar Thór Jóhannesson, Gyrid Øyen, Outi Rantala, Jarkko Saarinen, Tarja Salmela, Kaarina Tervo-Kankare, Johannes Welling

För mer information

Dieter Müller
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 66
Doris Carson
Forskare (tjänstledig), forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 99