"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-21 Uppdaterad: 2024-05-23, 16:25

Ny rapport visar att äldre mellan 65 och 85 år vill tävla och spela matcher i gåfotboll och innebandy

NYHET Gåfotboll och innebandy+ för äldre utövare över 65 år växer lavinartat i Sverige. En majoritet av deltagarna är intresserade av en utveckling mot ökade möjligheter att spela matcher. Hela 84 procent av gåfotbollsspelarna och 64 procent av innebandy+ spelarna vill se en sådan utveckling. Det visar färska siffror från en rapport om gåfotboll och innebandy+ som Inger Eliasson, universitetslektor i pedagogik vid Umeå Universitet, har tagit fram.

2024 Omslag 3D bild.jpg

Studiens resultat baseras på enkäter med 237 gåfotbollsspelare och innebandy+spelare som är mellan 65 och 85 år, fokusgruppintervjuer med 27 äldre aktiva lagidrottsspelare och intervjuer med fyra föreningsrepresentanter. Den typiske spelaren är en man (81%) i 66–68 års ålder, som är gift eller ingår i partnerskap, högskoleutbildad, bosatt i en friliggande villa och som har arbetat som tjänsteman eller tjänstekvinna under sitt yrkesliv. Studien visar också hur betydelsefull idrotterna har blivit för deltagarna och att båda dessa lagidrotter attraherar nybörjare inom idrott.

- Det är jättespännande siffor som innebär att livet för de som spelar gåfotboll fått en annan innebörd sedan de började, säger Inger Eliasson.

Läs nyheten från Svenska Fotbollförbundet 2024-05-21

https://aktiva.svenskfotboll.se/nyheter/2024/05/ny-gafotbollsrapport/

Läs hela rapporten

Rapporten är ett samarbete mellan Umeå universitet, RF/Sisu, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Innebandyförbundet och fokuserar på äldres idrottande i två lagidrotter, fotboll och innebandy. https://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?language=sv&pid=diva2%3A1858953&dswid=3868

Nr 102 i serien Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen

Rapporten är publicerad i Pedagogiska institutionens egen rapportserie. Här hittar du alla rapporter i serien "Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen".

Kontakt

Inger Eliasson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 12