"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-08

Testa dig igen eller för första gången!

NYHET Efter den första provtagningsomgången av aktiv covid-19-infektion på Umeå universitets campus står det klart att mycket få personer är smittade bland de som testade sig. Forskaren Martin Rosvall understryker vikten av att så många som möjligt väljer att testa sig igen, eller för första gången, denna vecka. En simuleringssmodell anpassad för Campus Umeå visar hur fler deltagare kan minska risken för smittspridning.

Text: Martin Rosvall

När terminsstarten startade fick vi äntligen smaka på den glädje och mening som alla möten mellan studenter och medarbetare skapar, de upptejpade avgränsningarna till trots. Och när de första provresultaten kom spreds en lättnad och förhoppning om att vi inte längre behöver bete oss som repellerande magneter.

Två positiva tester av drygt åtta tusen betyder att vi går in i terminen med mycket få smittade, åtminstone bland de som valde att testa sig. Men för att veta om smittspridning förekommer i samband med campus-öppningen krävs också att så många som möjligt testar sig under terminens andra vecka. För att dämpa eventuellt ökad smittspridning är varje nytt test värdefullt: från inget test till ett test och från ett test till två test.

Baserat på hur många som förväntas vara smittade och andelen som faktiskt testade sig den första veckan visar en simuleringsmodell anpassad för Campus Umeå hur fortsatt distansering och fler deltagare under andra veckan kan minska risken för smittspridning.

– Med antagandet att varje smittad person i snitt smittar två andra personer utan testning och smittspårning, vilket motsvarar spridningstalet R=2, resulterar 45 av 100 simuleringar i lika få eller färre smittade på campus tre veckor efter terminsstart, förutsatt att lika många väljer att testa sig den andra som den första veckan. Om fler väljer att testa sig förbättrar vi oddsen ytterligare. Om vi verkligen håller oss till gällande rekommendationer bör vi kunna komma ned till spridningstalet R=1, vilket motsvarar att varje person bara smittar en annan person, säger Martin Rosvall, professor på Institutionen för fysik vid Umeå universitet och verksam i Integrated Science Lab, som har anpassat smittspridningsmodeller utvecklade för covid-19 till den proaktiva testningen vid Campus Umeå,

– Om lika många väljer att testa sig den här veckan resulterar 90 av 100 simuleringar i lika få eller färre smittade på campus tre veckor efter terminsstart. Och återigen förbättrar vi oddsen ytterligare om ännu fler väljer att testa sig.

Martin Rosvall svarar på vanliga frågor:

Jag testade mig förra veckan. Varför ska jag testa mig igen?

– Alla tackar dig för din insats! Ditt andra test är viktigt för om du testat negativt första veckan och testar positivt andra veckan så signalerar det att ökade åtgärder kan vara nödvändiga. Eftersom det tar flera dagar från smittotillfälle till möjligt positivt prov är det först genom denna veckas provtagning som det går att uppskatta smittspridningsnivån på campus. Och även om smittonivån är låg på campus så är det ju inte ett slutet system. När skolor öppnat och många återvänt till sina arbeten efter semestern kan samhällssmittan ha ökat.

Jag testade mig inte förra veckan. Varför ska jag testa mig den här veckan?

–  Det är svårt att skatta hur många som är smittade bland de som inte testade sig förra veckan eftersom urvalet inte är slumpmässigt. Kanske är det högre? Kanske är det lägre? Bara genom att utnyttja möjligheten till provtagning kan vi veta. Dessutom dämpar varje person som testar positivt och stannar hemma smittspridningen.

Jag känner mig frisk. Varför ska jag testa mig?

– En anledning till varför covid-19 är så svårstoppad är för att smittade personer kan smitta andra utan att de själva känner några symptom. Publicerade studier visar att smittade personer som ännu inte har känt några symptom, eller aldrig kommer att känna några symptom, står för så mycket som hälften av all smittspridning. Förutom att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta symptom är därför proaktiv testning och smittspårning just nu de bästa verktyg vi har för att dämpa smittan.

 

Läs mer:

Medverka i provtagningen för aktiv covid-19

Proaktiv testning och vägen tillbaka till det normala

 

För mer information, kontakta gärna:

Martin Rosvall
Professor
E-post
E-post