"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-04-24

Tre nya ledamöter i styrelsen

NYHET Tre nya ledamöter är aktuella för Umeå universitets styrelse. De tillträder den 1 maj och kommer att sitta i tre år.

Text: Johanna Fredriksson

Regeringen har beslutat om förordnande av ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga universitet och högskolor för perioden 1 maj 2020–30 april 2023.

I Umeå universitets styrelse syns tre nya namn – Pär Lärkeryd, vd för Norra skogsägarna, Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet och Karin Bodin, vd för Polarbröd.

– De kommer att bidra med värdefull kunskap och kompetens från olika delar av samhället inte minst från Västerbotten vilket kommer att vara en styrka för styrelsearbetet, säger Chris Heister, styrelsens ordförande. 

Kerstin Sahlin är professor i företagsekonomi, särskilt offentlig organisation, vid Uppsala universitet. Åren 2006–2011 var hon prorektor för samma universitet. Sedan våren 2019 är hon styrelseordförande för forskningsprogrammet WASP-HS. Tillsammans med Ulla Eriksson-Zetterquist har hon också skrivit läroboken "Kollegialitet — En modern styrform".

Pär Lärkeryd är vd för Norra Skogsägarna och har också flera andra uppdrag inom näringsliv och samhälle. Han har tidigare varit vd på Indexator AB och chef för Umeå universitets enhet för näringsliv och samhälle. Pär Lärkeryd har mottagit ett flertal priser för sitt jämställdhetsarbete, bland annat vann han Svenska Jämställdhetspriset år 2016.

Karin Bodin är vd och huvudägare för Polarbröd. Hon har under åren uppmärksammats för sina insatser och arbete inom hållbarhet och hållbart företagande, och fick 2014 utmärkelsen Hållbart ledarskap. Hon har också listats som nummer tre bland Sveriges framtida kvinnliga ledare.

Tar beslut om resurser

Universitetsstyrelsen beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Den fastställer också antagningsordning för grundutbildning och forskarutbildning samt anställningsordning.

Kontakt