"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-14 Uppdaterad: 2024-03-15, 16:21

Umeå i regeringens rådgivande grupp för livsvetenskap

NYHET Västerbotten är väl representerat i den referensgrupp för livsvetenskap, life science, som regeringen tillsätter. Patrik Danielson och Beatrice Melin tar plats i gruppen som ska vara ett stöd för regeringen och dess life science-kontor.

Text: Ola Nilsson

Beatrice Melin ingår i egenskap av forsknings- och utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten. Hon är också professor och cancerforskare vid Institutionen för diagnostik och intervention vid Umeå universitet.

Patrik Danielson ingår i egenskap av dekan vid Medicinska fakulteten. Han är även professor i anatomi vid Institutionen för medicinsk och translationell biologi.

Bland övriga ledamöter märks bland andra Karolinska Institutets rektor och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör.

Regeringens life science-strategi lanserades 2019 av den dåvarande regeringen. Arbetet med att uppnå strategins målsättning fortsätter under nuvarande regering.

Enligt strategin ska Sverige vara en ledande life science-nation. Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en ledande kunskapsnation och förverkliga Agenda 2030.

Life science, livsvetenskap, är ett brett och tvärvetenskapligt område om forskning på levande organismer. Det innefattar allt från genetik och molekylärbiologi till samspelet i naturen och medicinska tillämpningar med utveckling av nya läkemedel och behandlingar.

Till regeringens life science-strategi

Kontakt

Patrik Danielson
Professor, överläkare, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 93
Beatrice Melin
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 42