"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-22 Uppdaterad: 2024-04-23, 11:27

Två projekt i Umeå får reumatikeranslag

NYHET Reumatikerförbundet har beviljat totalt 15,4 miljoner kronor i anslag till 98 forskningsprojekt 2024. Av dessa är ett projekt vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

Solbritt Rantapää Dahlqvist, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 200 000 kronor till projektet Etio-patogena faktorer av betydelse för utveckling av reumatoid artrit och för sjukdomens progress. Analyser av prospektiva material från biobank samt kliniska uppföljningsdata.

Anna Södergren, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 150 000 kronor till projektet Effektivitet och tolerabilitet av metotrexat hos patienter med nydiagnostiserad ledgångsreumatism - en randomiserad registerbaserad multicenter studie

För mer information om alla projekt

Anna Södergren
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 20