"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-01-25 Uppdaterad: 2024-01-26, 10:56

Umeå universitet först i Sverige att certifieras som ett Healthy Campus

NYHET Umeå universitet är det första lärosätet i Sverige och Norden att certifieras som ett Healthy Campus. Certifieringen som syftar till att främja hälsa och välbefinnande bland studenter och anställda är ett led i universitetets breddade hållbarhetsarbete.

Den internationella certifieringen Healthy Campus är utvecklad av International University Sports Federation (FISU) och syftar till att förbättra hälsa och välmående för studenter och anställda på lärosäten världen över. Totalt är drygt 130 lärosäten registrerade och Umeå universitet anslöt i mars 2023. I slutet på året nådde Umeå universitet guldnivå, den näst högsta nivån, inom certifieringen. 

– Det är glädjande att Umeå universitet certifieras så högt redan första året. Det stärker vår attraktivitet som universitet och arbetsplats och visar även att frågor om fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande är en grundförutsättning för en hållbar arbets- och studiemiljö, säger Hans Wiklund, universitetsdirektör.

Certifieringen består av 100 kriterier som tar hänsyn till en bredd av aspekter som kan påverka hälsan och delas in i sju olika områden: fysisk aktivitet och idrott, kost, psykisk och social hälsa, sjukdomsförebyggande, riskbeteende, socialt ansvar och hållbarhet samt hållbar styrning och ledarskap. Genom aktivt arbete med dessa kriterier ges förutsättningar för att skapa ett hållbart campus.

– Hitintills har vi fokuserat på att redovisa vad vi redan gör inom områdena, men det fortsatta arbetet kommer vara inriktat på vad universitetets verksamheter tillsammans med studentkårerna ska göra för att bli ännu bättre, säger Alexandra Haglund, projektledare för Healthy Campus.

Inspirerar andra lärosäten

Flertalet av Umeå universitets redovisade aktiviteter har uppmärksammats av FISU som goda exempel och har därmed potential att ingå i en separat redovisning för att inspirera andra lärosäten. Det är bland annat

  • Idrottshögskolans initiativ Hälsa på campus
  • Buddy programmet för internationella studenter
  • Studenthälsans arbete för att främja psykiskt välmående
  • Campusområdets utomhusmiljöer

– Umeå universitet visar redan på en bredd av aktiviteter men genom det internationella samarbetet som Healthy Campus erbjuder får vi förutsättningar att även hämta inspiration från andra lärosäten världen över, fortsätter Alexandra.

Arbetet med Healthy Campus genomförs integrerat med det övergripande hållbarhetsarbetet och kommer förstärka universitets sociala hållbarhet och roll inom hälsa och välmående i akademiska miljöer.

– I omställningen till ett mer hållbart universitet är det viktigt att vi inte glömmer bort de som vistas på våra campusområden. Därför arbetar vi kontinuerligt med att bredda universitetets hållbarhetsarbete så att sociala hållbarhetsaspekter integreras i områden som tidigare vi främst arbetade med utifrån ett miljö- eller klimatperspektiv, säger Lisa Redin, miljö- och hållbarhetsstrateg och en av medlemmarna i Healthy Campus referensgrupp.

För att upprätthålla och ha möjlighet att avancera i certifieringen ska universitetet rapportera in kriterierna varje år samt genomgå en extern revision vartannat år. 

– Vi kommer fortsätta arbeta hälsofrämjande för att möta de behov studenter och anställda har, avslutar Alexandra Haglund. Det är en bonus om vi når upp till den högsta nivån inom Healthy Campus-certifieringen.

FISU och Healthy Campus

FISU är en internationell medlemsorganisation som syftar till att utöka universitetsidrottens roll och räckvidd runt om i världen. I Sverige är Sveriges Akademiska Idrottsförbund, SAIF, associerad medlem. 

2020 lanserade FISU Healthy campus-programmet som ett intiativ till att främja och skapa förutsättningar för hälsa och välmående på campus världen över. Initiativet stöttar lärosätena att integrera hälsa i campuskulturen och bidrar till ett socialt hållbart campus. Programmet är framtaget inom ramarna för Agenda 2030 och SDG 3 God hälsa och välmående. 

Läs mer: Healthy Campus FISU