"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-18

Umeå universitet och Piteå kommun utökar sin samverkan

NYHET Umeå universitet och Piteå kommun har tecknat en avsiktsförklaring med syfte att vidareutveckla samverkan, både genom att hitta nya områden där samverkan tillför ömsesidig nytta och skapa nya arbetsformer. Tillsammans har parterna identifierat två initiala fokusområden – Kulturella och kreativa näringar och Förnybar energi.

Text: Camilla Bergvall

Piteå kommun präglas bland annat av en stark basindustri och besöksnäring, och ett näringsliv som växer inom framtidsbranscher som förnybar energi och kulturella och kreativa näringar. En av de största utmaningarna för kommunen, inom såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn, är kompetensförsörjning och tillgång till kvalificerad arbetskraft, något som ställer högre krav på möjlighet till omskolning och tillgång till högre utbildning.

Att stärka samarbetet med fler universitet inom deras spetsområden är avgörande för utvecklingen

– Kompetensförsörjning är en nyckelfaktor för att säkra välfärden, och det är viktigt att hitta samarbeten som stödjer utvecklingen. Att satsa på högre utbildning och forskning och att stärka samarbetet med fler universitet inom deras spetsområden är avgörande för utvecklingen, säger Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd, Piteå kommun.

För Umeå universitets del innebär avsiktsförklaringen en möjlighet att utveckla mer långsiktiga former av samverkan med Piteå kommun inom forskning, utbildning, innovation, kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. Målet är att ge forskare och lärare en tydligare ingång för samverkan med kommunens alla verksamheter och initialt inom de två valda utvecklingsområdena Kulturella och kreativa näringar och Förnybar energi.

I och med avsiktsförklaringen tar vi ännu ett steg för ett mer strukturerat och långsiktigt relations- och nätverksbyggande

– Umeå universitet och Piteå kommun samverkar redan idag inom olika områden. I och med avsiktsförklaringen tar vi ännu ett steg för ett mer strukturerat och långsiktigt relations- och nätverksbyggande, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Ledningarna vid Umeå universitet och Piteå kommun kommer att besluta om en plan för de kommande åren med ett antal gemensamma aktiviteter  och arbetsgrupper inom olika fokusområden för att utveckla arbetsmodeller och identifiera och möjliggöra samarbeten.

– Eftersom båda parterna ser denna avsiktsförklaring som startpunkten för ett långsiktigt samarbete på såväl strategisk som operativ nivå, ser vi idag ingen bortre gräns på avsiktsförklaringens tillämpning, säger Helena Stenberg.