"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-19 Uppdaterad: 2023-10-24, 11:03

Umeå universitet partner i AI-satsning för över 500 miljoner

NYHET Umeå universitet har utsetts till partner i ett EU-finansierat AI-forskningsprogram om totalt 50 miljoner euro, över 500 miljoner kronor, för att utveckla artificiell intelligens som samverkar med människan.

Text: Mikael Hansson

EU-kommissionens satsning ska stötta forskning inom artificiell intelligens som kan stärka människors liv, förmågor och hälsa och samtidigt förbättra vårt samhälle. Fyra olika nätverk av spetskompetens och en samordnande verksamhet ingår i satsningen.

Umeå universitet kommer att vara partner i ett av de fyra nätverken som går under namnet HumanE-AI-Net. Målet är att utveckla den vetenskapliga grund och de tekniska genombrott som behövs för att artificiell intelligens ska kunna utformas till nytta för både människor och samhälle och som följer europeiska etiska värden och sociala, kulturella, juridiska och politiska normer.

De seniora forskare som deltar från Umeå universitet är Helena Lindgren, Virginia Dignum och Frank Dignum, alla tre professorer vid Institutionen för datavetenskap.

– I nätverket, där Umeå universitet kommer att ha en av de ledande rollerna, samordnas Europas främsta AI-forskning för att forma framtidens AI-system som kan samverka med människor. Vi kommer att leva och arbeta med artificiell intelligens och det är viktigt att vi kan lita på dessa system och känna att de förstärker vår förmåga och vårt välmående, och att de förbättrar vårt samhälle, säger professor Helena Lindgren.  

– Vid Umeå universitet kommer vi att leda arbetet för etisk och ansvarsfull AI och samordna insatserna för AI i samhället, säger professor Virginia Dignum.

Huvudutmaningen för HumanE-AI-Net är utvecklingen av robusta, pålitliga AI-system som kan ”förstå” människor, anpassa sig till komplexa miljöer och interagera i sociala sammanhang.

– Detta projekt är avgörande för att säkerställa att AI utvecklas i en riktning som är till nytta för människor både individuellt och samhälleligt, och som följer europeiska värderingar och sociala, kulturella, lagliga och demokratiska normer, säger professor Frank Dignum.

För mer information, kontakta gärna: