"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-20

Umeå universitet tredje populärast för omställningsstödet

NYHET När det nya omställningsstudiestödet infördes var intresset för kompetensutveckling och studier överväldigande stort bland yrkesverksamma. Statistiken från 2023 visar att Umeå universitet ligger på tredje plats av landets lärosäten i popularitet.

För den som är mitt i arbetslivet och behöver vidareutbildning eller utbilda sig till ett nytt yrke finns omställningsstudiestödet som infördes hösten 2022. Syftet med stödet är att stärka vuxna arbetstagares attraktivitet och ställning på arbetsmarknaden.

Siffror från Centrala studiestödsnämnden, CSN, som handlägger stödet, visar att nästan 5 200 personer fick ta del av det nya omställningsstudiestöd förra året. De allra flesta studerade på heltid och 70 procent studerade på eftergymnasial nivå. Även om yrkeshögskolor var mest eftersökta så var intresset för studier vid universitet och högskolor nästan lika stort. 46 procent av alla studerande med stödet har studerat på yrkeshögskola, jämfört med 43 procent som studerat vid universitet/högskola, enligt CSN.

Populära kurser och program

Vid Umeå universitet var fristående kurser mest eftertraktade följt av Specialpedagogprogrammet, Polisprogrammet, Speciallärarprogrammet och Vårdadministrativa programmet. Totalt 1 275 personer har sökt utbildningar vid universitetet varav 115 har beviljats stödet under 2023. Umeå universitet intog därmed tredjeplatsen bland landets universitet vad gäller popularitet, efter Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Redan i slutet av 2022 visade statistiken på samma trend.

– Det är positivt att Umeå universitet, genom sitt attraktiva utbud av kurser och program, står sig bra i konkurrensen. Som ett mångvetenskapligt universitet med goda förutsättningar för distansstudier erbjuder universitetet yrkesverksamma möjlighet till en stärkt position på arbetsmarknaden såväl som ett livslångt lärande, säger Cathrine Norberg, vicerektor för utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå.

När omställningsstudiestödet infördes överraskades CSN av det höga söktrycket, vilket har gjort att många fått vänta på besked om de beviljats stöd eller inte. Men nu finns förhoppningar om en snabbare handläggning genom ett förslag på regelförenklingar som skickats på remiss i januari 2024, bland annat till Umeå universitet.

Fakta omställningsstudiestödet

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på 80 procent av lönen (upp till ett maxbelopp), dels av ett lån som man kan fylla på med om man vill.

Det går att få stödet i 44 veckor, längre om studierna sker på deltid.

För att få stödet behöver den som söker vara mellan 27 och 62 år.

Läs mer om stödet på CSN:s webbplats.

 

Cathrine Norberg
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 43