"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-12

Umeå universitet välkomnar forskare för att utforska AI:s samverkan med samhället

NYHET Över 70 forskare från svenska universitet samlades vid Umeå universitet den 7–9 februari för en djupdykning i den ömsesidiga påverkan mellan artificiell intelligens (AI), människa och samhälle. Konferensen, arrangerad av The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanity and Society (WASP-HS), erbjöd en plattform för att föra fram viktiga diskussioner om dessa komplexa frågor.

Diskussionen om AI:s påverkan på oss och samhället fortsätter att växa och bli alltmer komplex. Förra veckan samlades över 70 forskare från olika svenska universitet för att fördjupa sig i ämnet. Deltagarna fick ta del av presentationer, interaktiva workshops och affischsessioner.

En av deltagarna från Linköpings Universitet, Karl-Johan Stenberg, doktorand vid institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), deltog och berättade om sin forskning som fokuserar på hur teknologi i skolan, inklusive AI, påverkar lärare och lärande.

"Den här konferensen har varit väldigt lärorik. Vad jag främst tar med mig av dessa dagar är hur olika teoretiska perspektiv överlappar över de olika discipliner som representeras här. Jag har exempelvis träffat folk som håller på med sociala robotar, något jag själv inte jobbar med, som har gett väldigt intressanta teoretiska ingångsvinklar", säger Karl-Johan Stenberg.

Forskarna som deltog under veckan är en del av The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanity and Society (WASP-HS) forskarskola. Denna forskarskola syftar till att bidra till mångfald och inkludering av AI-relaterad expertis och därigenom stärka Sveriges och Europas förståelse för de utmaningar och konsekvenser som AI och autonoma system medför i samhället.

Konferensen fungerade som en plattform för att främja mångfald och inkludering av expertis inom området och för att öka förståelsen för de möjligheter, utmaningar och konsekvenser som AI och autonoma system medför i samhället.

Mer om WASP-HS

WASP-HS är ett nationellt forskningsprogram i Sverige. Visionen bakom programmet är att främja ny tvärvetenskaplig kunskap inom humaniora och samhällsvetenskap om AI och autonoma system och dess inverkan på mänsklig och social utveckling. WASP-HS möjliggör spetsforskning, expertis och kompetensuppbyggnad inom humaniora och samhällsvetenskap. På så sätt bidrar WASP-HS till utvecklingen av innovativ mänsklig teknik och dess transformativa interaktion med samhället. Totalt investerar Wallenbergstiftelserna upp till 660 miljoner kronor i forskningsprogrammet WASP-HS. Programmet koordineras från Umeå universitet. Läs mer om WASP-HS.