"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-19 Uppdaterad: 2022-10-18, 14:20

Umeå universitet vill aktivt bidra till ett hållbart samhälle

NYHET I veckan pågår SEE Hållbarhetsveckan i Västerbotten. Det är ett samverkansprojekt där Umeå universitet är en av medarrangörerna. Men hur kan Umeå universitet bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle och vad innebär hållbarhet för universitetet? Universitetsdirektör Hans Wiklund svarar.

Text: Lisa Redin

– Universitets hållbarhetsarbete är brett. Vi ska ha ett hållbarhetsperspektiv i allt vi gör. I första hand ska hållbarhet synas i vår kärnverksamhet utbildning och forskning. Konkret kan det handla om att gå igenom kursplaner och utbildningsprogram för att se till att studenter får med sig relevanta kunskaper och färdigheter när de avslutar sina utbildningar. Det kan också handla om att våra forskare bidrar med ny kunskap eller deltar i samhällsdebatten och i olika samverkansprojekt, till exempel med kommuner och företag, säger Hans Wiklund.
– Det handlar såklart även om att universitetets egen verksamhet ska drivas hållbart, i allt från lokalanvändning till möten och resor. Vi vill också erbjuda studenter och medarbetare aktiviteter för en hälsosam livsstil och påverka restauranger som finns på våra campus att servera mer klimatsmart mat.

På vilket sätt kan forskning påskynda omställningen?

– Forskningen kan bidra på många sätt. I forskningens natur ligger att bidra med ny kunskap och nya lösningar liksom att ifrågasätta tidigare rön. Våra forskare bidrar som experter i flera nationella och internationella forum, ett exempel är det nationella Klimatpolitiska rådet.

Om ett företag vill bli mer hållbart, kan de kontakta universitetets forskare?

– Ja, självklart. För att komma i kontakt med forskare inom visst område är ett smidigt alternativ att kontakta vår enhet för forskningsstöd och samverkan.

På vilket sätt deltar studenterna i universitetets hållbarhetsarbete?

– Studenterna är alltid en källa till inspiration. Vi har ofta studentgrupper eller examensarbetare som gör mindre projekt, sammanställningar och analyser. De har också ofta andra synsätt än vad vi som redan arbetar vid universitetet har, vilket får oss att både tänka och göra på nya sätt.

Är det något du är särskilt stolt över när det gäller universitetets bidrag till det hållbara samhället?

– Det finns många saker, men till exempel våra forskningscentrum, Climate Impact Research Center i Abisko, CIRC, och vårt Arktiska centrum här i Umeå, Arcum, är bägge viktiga kunskapskällor här i norr. Ett annat positivt exempel är de forskare vid universitetet som bildat ett nätverk för tvärvetenskaplig forskning som främjar omställningen till ett hållbart samhälle: Umeå Transformation Research Initiative eller UTRI som de kallas i vardagligt tal.

Det här är SEE Hållbarhetsvecka

SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling. I grund och botten handlar veckan om att:

Uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling
Ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang
Sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete.

SEE Hållbarhetsveckan äger rum mellan 19–23 september. Kolla in programmet och få mer information.

SEE hållbarhetsvecka leds av en ledningsgrupp bestående av: Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun, Skellefteå kommun samt Nolia AB.