"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-07-12

Umeå universitets antagningssiffror bättre än genomsnittet

NYHET Umeå universitet upplever en mindre minskning av antalet antagna till höstens utbildningar än riket i övrigt. Drygt 294 000 personer har antagits till högskoleutbildning i hela landet inför hösten vilket är en minskning med 4,7 procent jämfört med hösten 2021. För Umeå universitet visar siffrorna att 31 629 är antagna vilket är cirka 1 procent färre, sammantaget för kurser och program. Anledningen till att andelen antagna går ner överlag beror på att söktrycket var mycket högre under pandemin.

Text: Jakob Mjöbring

- Det är glädjande att vi fortsätter vara ett av de mest populära universiteten i Sverige med bra och attraktiva utbildningar, även om vi likt de flesta andra universitet ser en minskning jämfört med rekordåren under pandemin, säger Heidi Hansson, vicerektor med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

- Som bredduniversitetet i norr har vi just nu en extra viktig uppgift när det gäller att förse samhället med kompetens för att möjliggöra den industriella gröna omställningen i norra Sverige och det ser ut som om vi klarar den uppgiften bra även framåt.

Vad gäller antagna till program ser Umeå universitet en minskning på 1,9 procent, vilket också är något lägre minskning än de övriga stora universiteten som har en genomsnittlig minskning på 2,2 procent. Sett till antalet antagna totalt hamnar Umeå universitet på en tredje plats efter Uppsala och Stockholm.

Utförligare analyser kommer efter sommaren. På universitets- och högskolerådets, (UHR), webbplats finns all data för antagningen i hela landet.