"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-13

Umeå universitets ledning presenterar rekommendationer till regeringen

NYHET Umeå universitet vill möta samhällets stora utmaningar och nå excellens genom att arbeta gränsöverskridande. Det skriver universitetsledningen i det inspel som nyligen lämnats in till regeringen inför höstens forsknings- och innovationsproposition.

På Umeå universitet pågår ett arbete med att ta fram nya visioner och strategier - Vision 2020. Det svar som ledningen skickat in till regeringen inför propositionen bygger på det som hittills formulerats.  Umeå universitet ska vidareutvecklas som ett internationellt framstående universitet, som också spelar en framträdande roll för den regionala utvecklingen. För att nå dit är behovet av gränsöverskridande verksamhet uppenbart. Därför har universitetsledningen valt att arbeta integrerat med utbildnings- och forskningsstrategier, stärkt med ett brett samverkansperspektiv. Strategierna är Umeå universitets inspel inför höstens kommande forsknings- och innovationsproposition. 

Universitetsledningen ger regeringen följande rekommendationer för nationen:

•Långsiktighet, stabilitet och högt risktagande –Längre löptider och större anslag –Minimera medfinansiering – full kostnadstäckning –Mindre styrning – stärkt uppföljning –Samlad resurstilldelning •Främja yngre forskare •Ökad internationalisering och mobilitet •Stärk humaniora och samhällsvetenskaper •Stärk klinisk forskning •Främja samverkan •Utveckla forskningens infrastruktur •Utveckla kvalitetsregister, biobanker och databaser
•Främja innovationsstödjande system med ny logik

Dessutom finns specifika förslag att Umeå universitet ska tjäna som nod för: •Metabolomik (i samarbete med SLU i Umeå) •Registerdataforskning
•Det arktiska området

Arbetet med att ta fram Umeå universitets strategier och rekommendationer inför forsknings- och innovationspropositionen har koordinerats av universitetsledningen. De grundläggande ställningstagandena har bearbetats i dialog med fakulteterna och studentkårerna, som en del av det kontinuerliga utvecklingsarbetet av universitetet.

Underlaget inför regeringens arbete med forsknings- och innovationspropositionen 2012 finns i sin helhet på:
Underlaget i sin helhet

Redaktör: Karin Wikman