"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-31 Uppdaterad: 2022-11-15, 12:57

Umeå universitetsbibliotek och Jernkontoret i nytt samarbete

NYHET Umeå universitetsbibliotek arbetar med flera projekt för att digitalisera allt svenskt tryck. För att driva på utvecklingen har universitetsbiblioteket inlett ett samarbete med Jernkontoret som är en branschorganisation kopplad till svenska stålindustrin. I denna satsning kommer biblioteket att arbeta med drygt hundra år av organisationens tidskrift Jernkontorets Annaler. Målet är att digitalisera och allmänt tillgängliggöra utgivningen från 1817 fram till och med 1920.

- Det är speciellt roligt att vi nu kan ta tag i en sådan omfattade och viktig tidskrift. Utan detta samarbete hade det varit svårt att digitalisera en så bred utgivning, säger Ulf Sandqvist, avdelningschef för Arkiv och specialsamlingar vid Umeå universitetsbibliotek.

Universitetsbiblioteket arbetar redan med digitalisering och har ett fokus på svenskt material och specifikt utgivning om Norrland. Dessutom har satsningen ett fokus på material som har en relevans för forskning eller utbildning. Ulf Sandqvist fortsätter:

- Vi vet att just Jernkontorets Annaler är relevant inom flera forskningsfält, till exempel inom ekonomisk historia, historia och arkeologi. Dessutom finns det ett stort lokalhistoriskt värde i många av de artiklar som finns i tidskriften.

Kostnad för projektet är på ca 270 000 kr och Universitetsbiblioteket och Jernkontoret delar på summan.

Läs mer om projektet för digitalisering av det svenska trycket (DST)