"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter från biblioteket

Ett nytt magasin för tidskrifter har öppnat

Efter ombyggnationer av magasinen så har ett nytt magasin för tidskrifter öppnat på Universitetsbiblioteket.

Ny webbutbildning lär studenter om plagiat

"Genom att använda den här utbildningen sparar lärare tid och studenterna lär sig göra rätt."

Dan Brändström, en driftig statsvetare

Dan Brändströms arkiv finns nu tillgängligt för forskning.

Över 100 år av Jernkontorets Annaler nu tillgängliga digitalt

Biblioteket har i samarbete med Jernkontoret gjort Jernkontorets Annaler från 1817 fram till 1920 digitala.

Grupprum och resursrum nu även på Konstnärligt campus

Nu finns både grupprum och resursrum för läs- och skrivstöd på Konstnärligt campus.

Bibliotekets nya lokaler på Konstnärligt campus invigda

Nya biblioteket på Konstnärligt campus innehåller större lokaler och fler funktioner.

Alla nyheter

Ett nytt magasin för tidskrifter har öppnat
Publicerad: 2023-11-21

Efter ombyggnationer av magasinen så har ett nytt magasin för tidskrifter öppnat på Universitetsbiblioteket.

Ny webbutbildning lär studenter om plagiat
Publicerad: 2023-11-07

"Genom att använda den här utbildningen sparar lärare tid och studenterna lär sig göra rätt."

Dan Brändström, en driftig statsvetare
Publicerad: 2023-08-18

Dan Brändströms arkiv finns nu tillgängligt för forskning.

Över 100 år av Jernkontorets Annaler nu tillgängliga digitalt
Publicerad: 2023-04-05

Biblioteket har i samarbete med Jernkontoret gjort Jernkontorets Annaler från 1817 fram till 1920 digitala.

Grupprum och resursrum nu även på Konstnärligt campus
Publicerad: 2023-02-20

Nu finns både grupprum och resursrum för läs- och skrivstöd på Konstnärligt campus.

Bibliotekets nya lokaler på Konstnärligt campus invigda
Publicerad: 2023-01-23

Nya biblioteket på Konstnärligt campus innehåller större lokaler och fler funktioner.

Kerstin Lundborgs utdrag ur norrlandslitteratur nu digitaliserat
Publicerad: 2023-01-20

Kerstin Lundborgs arbete med att hämta ut uppgifter ur norrlandslitteratur finns nu i digitalt format.

Umeå universitet går med i CoARA
Publicerad: 2022-12-13

Ett aktivt åtagande att reformera forskningens utvärderings- och belöningssystem.

Renbeteskommissionen från 1913 digitaliserad
Publicerad: 2022-12-09

Biblioteket har i ett samarbete med forskare digitaliserat Renbeteskommissionen från 1913.

Lärarinnan som blev konstnär
Publicerad: 2022-12-07

Lärarinnan och konstnären Berta Hanssons arkiv finns nu i bibliotekets arkivsamlingar.

Två gånger Bjurström
Publicerad: 2022-11-24

Designern Birgitta Bjurströms arkiv samt hennes farmor Anna Bjurströms arkiv finns nu tillgängliga.

Ny koalition för att vidareutveckla bedömning av forskning
Publicerad: 2022-11-22

Samarbete för att reformera bedömnings- och belöningssystem för forskning i linje med öppen vetenskap.

En professor med miljön i fokus
Publicerad: 2022-11-07

Professor Sverker Sörlins arkiv finns nu i bibliotekets samlingar.

Umeå universitetsbibliotek och Jernkontoret i nytt samarbete
Publicerad: 2022-10-31

Biblioteket ska digitalisera drygt hundra år av tidskriften Jernkontorets annaler.

Vetenskapsrådet uppdaterar sina riktlinjer för öppen publicering
Publicerad: 2022-10-31

Vetenskapsrådet har nya riktlinjer för forskningsmedel från och med oktober 2022.